नेपाल सम्बतया न्हिल्याः नगुमाः

विकिपिडिया नं
नेपाल सम्बत ११४१या न्हापांगु ला कछला

नेपाल सम्बतय् न्हिल्याःया छ्यलाबुला नेसं ११४१ निसें न्ह्याःगु खः । ईसं २० अक्तोबर ८७९या इतिहास कःघानां २० अक्तोबर २०२० निसें नेसं ११४१ कछला १ धकाः नेपाल सम्बतय् न्हिल्याः नगुमाः न्ह्याःगु खः । [१] [२] [३] [४] [५] [६]

इतिहास[सम्पादन]

नेपाल सम्बत ११४० पाखे नेवाः अभियानतात छपुचः सामाजिक संजालं मुनां नेपाल सम्बतया छ्यलाबुला बारे सहलह ब्याकूगु खः । सहलह ब्याकुसें नेपाल सम्बतय् तिथि जक्क दूगुलिं नेपाल सम्बत ब्याक्क छ्यलाबुला यायेगुलिइ हात्था जुयाच्वंगु खनेदत । तिथि कथंया नेपाल सम्बतय् दच्छिइ ३५४ निसें ३७८ दिं दैगु जुयाच्वन । अथेतुं छता तिथि गुबलें निन्हु क्यनिंगु अलय् गुबलें निता तिथि नं छन्हुं हे क्यनिंगु जुयाच्वन । अन अझ स्वदँय् छकः लच्छि अप्वः जुइगु अलय् नीदँय् छकः लच्छि सुलीगु जुयाः थुके यक्व हे हात्थाय् खनेदूगु खः । थुगुसिया व हे तिथि व आइक्वंया व हे तिथि लच्छि सिबें मयाक्क नं पायेफूगु खनेदत । अथे जुयाः तिथि नापं न्हिल्याः नं तयाः नेपाल सम्बत न्हूधाः जुल धाःसा अझं ब्याकेफैगु खँ वसें 'नेपाल सम्बत छ्यलाबुला पुचः' धकाः फेसबुकं नीस्वनां नेपाल सम्बत न्हिल्याः हयेगु ज्या जुल । अनं नेपाल सम्बत ११४१ निसें न्हिल्याः न्ह्याकेगु धकाः क्वःछिसें नेपाल सम्बतय् न्हिल्याः नगुमाः न्ह्यात ।

ला[सम्पादन]

नेपाल सम्बतय् थुगु कथं झिन्निला दु :

क्र.सं. ला न्हिल्याः
कछला ३०
थिंला ३०
प्वँहेला ३०
सिला ३०
चिला ३०
चौला २९ (+१)
बछला ३१
तछला ३१
दिला ३१
१० गुंला ३१
११ यंला ३१
१२ कौला ३१

न्हिल्याःया ल्याःचा[सम्पादन]

दँय् दसं नेपाल सम्बतया न्हापांगु न्यालाय् लच्छिइ स्वीन्हु न्हिल्याः दइ । अन चौला खुनु नीगुन्हु दइ । बछला निसें कौला ताक्क लच्छिइ स्वीछन्हु दइ । थथे दँय् दसं न्हिल्याः कथंया नेपाल सम्बतय् ३६५ दिं दइ । अयेनं बँग्वारां सुर्द्यः चाःहिलेगु पायेछि ई ३६५ दिं मखु । दँय् दँय् ३६५ दिं जक्क दत कि उगु सम्बत बास्तविक इलं पापां वनिं । अज्याः 'तँसा दिं क्यंगु दँ' ल्याःचाः यानां चौलां छन्हु अप्वः तयेगु याइ । थथे तँसा दिं गूगु दँय् तयेगु धकाः ल्याःचाः तइ ।

तँसा दिं[सम्पादन]

तँसा दिं गूगु दँय् तयेगु धकाः थुकथं ल्याः खाइ ।

  • दँल्याखय् ८८० स्वाये ।
  • स्वायेधुङ्काः वैगु ल्याखय् ४ पाखें पायेछि ब्वथलेजीमाल । ४ पाखें पायेछि ब्वथलेमज्यू सा व दँय् तँसा दिं क्यनिंमखु ।
  • ४ पाखें पायेछि ब्वथालेज्यूसा हाकनं १०० पाखें ब्वथलेमाः ।
  • ४ पाखें पायेछि ब्वथलाः नं हाकनं १०० पाखें पायेछि ब्वथलेमजिल धाःसा तिनि उगु दँय् तँसा दिं क्यनिं ।
  • ४ पाखें पायेछि ब्वथलाः, १०० पाखें नं पायेछि ब्वथलेजिल धाःसा ४०० पाखें हाकनं ब्वथलेमाः । अथे हाकनं ४०० पाखें पायेछि ब्वथलेजिल धाःसा तिनि उगु दँय् तँसा दिं क्यनिं ।

स्वयादिसँ[सम्पादन]

सन्दर्भ[सम्पादन]

धलः[सम्पादन]