Jump to content

नेपाल सम्बत

विकिपिडिया नं

नेपाल सम्बत नेपालय् छ्यलिगु छगू सम्बत ख। थ्व सम्बतया पलिस्थामि संखधर साख्वाः ख।

इतिहास[सम्पादन]

छ्यलाबुला[सम्पादन]

बिपी कोइरालाया मन्त्रिपरिषदं नेपाल सम्बतयातः राष्ट्रिय सम्बत धकाः क्वःछिउगु दु । नेवाःतयेसं बुदिं हनेगु, नखःचखः व मेमेगु तजिलजिया खँत नेपाल सम्बत तिथि कथं हनिं । [१] [२] नेपाल सम्बत ११४० दिल्ला २६ निसें यल माहानगरपालिकां न्यायिक ज्याखँ त्वःताः मेगु फुक्क ज्याखँय् बिक्रम समबत नापं नेपाल सम्बत नं छ्यलेमाः धकाः क्वःछिउगु खः । [३]

मिलाल्याः कथं[सम्पादन]

नेपाल सम्बतया परम्परागत लू मिलाल्याः कथं हे खः । तर सुर्द्यः कथंया ई नापं ल्वाकेतः स्वदँय् छकः लच्छि अप्वः तनिं । तिथि कथं नेपाल सम्बत म्ह पुजा खुन्हु हिली । थुगु दिनय् 'भिंतुना याः' नं पिकाइ ।

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]

सन्दर्भ[सम्पादन]

धलः[सम्पादन]