प्वँहेला

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

प्वँहेला बा पोँहेला नेपाल सम्बतया स्वगूगु ला ख।

न्हिल्याः[सम्पादन]

न्हिल्याः कथंया नेपाल सम्बतय् प्वँहेलाय् स्वीन्हु दु ।


तिथि[सम्पादन]

थ्व लाया तिथित थ्व कथं दु-

प्वँहेलाथ्व[सम्पादन]

प्वँहेलागा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]