गुंला

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
दिपंखा बुद्धया मुर्तिया ब्वज्या।
येँय् गुंला बाजं खलः

गुंला नेपाल सम्बतया झिगूगु ला खः।

न्हिल्याः[सम्पादन]

न्हिल्याः कथंया नेपाल सम्बतय् गुंलाय् स्वीन्हु दु ।

तिथि[सम्पादन]

थ्व लाया तिथित थ्व कथं दु-

गुंलाथ्व[सम्पादन]

गुंलागा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]