यंला

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

यंला नेपाल सम्बतया झिन्छगूगु ला खः।

न्हिल्याः[सम्पादन]

न्हिल्याः कथंया नेपाल सम्बतय् यंलाय् स्वीन्हु दु ।

तिथि[सम्पादन]

थ्व लाया तिथित थ्व कथं दु-

यंलाथ्व[सम्पादन]

यंलागा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]