Jump to content

ख्वाः

विकिपिडिया नं
ख्वालं तःधंगु प्रभाव दयेकी।

ख्वाः छ्यंया न्ह्यने दैगु म्हया छगु भाग ख। थ्व झिगु मेपिंनाप अन्तरक्रिया याइगु भाग ख। ख्वालय् स्वयेगु, नतुनिगु, न्यनिगु अंग दु। मनुया ख्वालय् व ख्वःया अंगतयेगु दुने सं, कपाः, मिखाफुसि , आइल्याश, मिखा, न्हाय्, न्हाय्पं , न्यता, म्हुतु, म्हुतुसि, वा, छ्येंगु, व मनचा आदि दै। ख्वाया प्राकृतिक रङ्गयात उं धाइ।

मेमेगु अर्थ[सम्पादन]

"घरि ख्वाः" एनालग घरिया ई क्यनिगु भाग ख। खनन ज्याय् ज्या जुयाच्वंगु पाःइत ख्वाः धाइ।

स्वयादिसँ[सम्पादन]

माला दिसं ख्वाः
विकिस्नरी, सितिंगु खंग्वसफूय्।
म्हब्व
मू प्रणाली
ईनिगु प्रणालीपाचन प्रणालीग्रन्थि(धोंमदुगु) प्रणालीफायेगु प्रणालीइम्युन प्रणालीइन्टेगुमेन्टरी प्रणालीलिम्फ्याटिक प्रणालीमस्कुलर प्रणालीस्नायु प्रणालीप्रजनन प्रणालीसास ल्हायेगु प्रणालीक्वें प्रणाली
कुचा
. एड्रेनल ग्रन्थिएनसभर्मिफर्म एपेन्डिक्सन्ह्येपुवक्षकोलोन (एनाटोमी) व तप्वागुआन्द्रा । डायफ्राम (एनाटोमी)न्ह्यापंमिखानुगजलासेंल्यारिन्क्स्सेंस्वोंन्ह्यय्ओभरीफ्यारिन्क्स्प्यान्कृयाजनाकुप्लासेन्टाप्रोस्टेट ग्रन्थिरेक्टमछ्येंगुचीप्वागु आन्द्रासेमिनल भेसिकलस्प्लीनप्वाक्वासिथाइरोइड ग्रन्थिमेयुटेरसभल्भा
क्वँय्
. क्ल्याभिकलफिमरह्युमेरसम्यान्डिबलपटेल्लारेडियस (क्वें)क्रेनियमटिबियाअल्नारिब्जं क्वेंपेल्भिसस्टर्नम
ग्रन्थि
धोंमदुगु ग्रन्थिम्यामरी ग्रन्थिसलाइभरी ग्रन्थिथाइरोइड ग्रन्थिप्याराथाइरोइड ग्रन्थिएड्रेनल ग्रन्थिपिटुइटरी ग्रन्थिपाइनियल ग्रन्थि
तन्तु
कनेक्टिभ तन्तुएन्डोथेलियल तन्तुएपिथेलियल तन्तुग्ल्यान्डुलर तन्तुलिम्फोइड तन्तु
म्हया कुचा
. एब्डोमेनल्हाब्याकबट्टकनुगःपान्ह्यपंमिखाख्वाजेनाईटलछ्यं (एनाटोमी)जोइन्ट (एनाटोमी)मनुयागु तुतिम्हुतुगपतालुछ्येंगुवा:(एनाटोमी)मे
मेमेगु खंग्व
धमनीम्ह क्याभितीडायफ्राम (एनाटोमी)प्वा-आन्द्रा प्रणालीसंएक्जोस्केलिटनम्हुतुसिनर्भपेरिटोनेयमसिरस मेम्ब्रेनकवंस्कलजं सेंभेन