Jump to content

खुलना विभाग

विकिपिडिया नं
खुलना बिभाग
—  बिभाग  —
Nickname(s): सादा सोनार देय्, बृहत्तम ब-द्बीप, सुन्दरबनया देय्
खुलना बिभाग मानकिपा
खुलना बिभाग मानकिपा
Coordinates: 22°55′N 89°15′E / 22.917°N 89.250°E / 22.917; 89.250Coordinates: 22°55′N 89°15′E / 22.917°N 89.250°E / 22.917; 89.250
देश Template:पताका
प्रतिष्ठा १९६०
बिभाग खुलना
Area
 - Total २२,२८४.२२ km2 (८,६०४ sq mi)
Population (२०११)
 - Total १५,६८७,७५९
 - Density ७०४/km2 (१,८२३.३/sq mi)
Time zone बंगलादेश मान समय (UTC+६)
ISO 3166 code BD-D

खुलना विभाग बंगलादेशया छगू विभाग ख।

प्रशासन[सम्पादन]

खुलना बिभाग ५९गू उपजिल्ला (उपबिभाजन) व निम्नलिखित १०गू जिल्लाय् विभाजित दु [१]

ल्या जिल्ला प्रशासनिक
केन्द्र
क्षेत्र
किमिबर्ग.
जनसंख्याअ
१९९१
जनसंख्य़ा
२००१
जनसंख्य़ा
२०११
कुष्टिया जिल्ला कुष्टिया १,६०८.८० १,२०२,१२६ १,७४०,१५५ १,९४६,८३८
खुलना जिल्ला खुलना ४,३९४.४५ २,०१०,६४३ २,३७८,९७१ २,३१८,५२७
चुयाडाङ्गा जिल्ला चुयाडाङ्गा १,१७४.१० ८०७,१६४ १,००७,१३० १,१२९,०१५
झिनाइदह जिल्ला झिनाइदह १,९६४.७७ १,३६१,२८० १,५७९,४९० १,७७१,३०४
नड़ाइल जिल्ला नड़ाइल ९६७.९९ ६५५,७२० ६९८,४४७ ७२१,६६८
बागेरहाट जिल्ला बागेरहाट ३,९५९.११ १,४३१,३२२ १,५४९,०३१ १,४७६,०९०
मागुरा जिल्ला मागुरा १,०३९.१० ७२४,०२७ ८२४,३११ ९१८,४१९
मेहेरपुर जिल्ला मेहेरपुर ७५१.६२ ४९१,९१७ ५९१,४३० ६५५,३९२
य़शोर जिल्ला य़शोर २,६०६.९४ २,१०६,९९६ २,४७१,५५४ २,७६४,५४७
१० सातक्षीरा जिल्ला सातक्षीरा ३,८१७.२९ १,५९७,१७८ १,८६४,७०४ १,९८५,९५९
सकल १० १० २२,२८४.२२ १२,६८८,३८३२ १४,७०५,२२३ १५,६८७,७५९


उपजिल्ला[सम्पादन]

खुलना जिल्ला[सम्पादन]

 • कय़रा उपजिल्ला
 • डुमुरिय़ा उपजिल्ला
 • तेरखादा उपजिल्ला
 • दाकोप उपजिल्ला
 • दिघलिय़ा उपजिल्ला
 • पाइकगाछा उपजिल्ला
 • फुलतला उपजिल्ला
 • बटिय़ाघाटा उपजिल्ला
 • रूपसा उपजिल्ला

बागेरहाट जिल्ला[सम्पादन]

 • कचुय़ा उपजिल्ला (बागेरहाट)]]
 • चितलमारी उपजिल्ला
 • फकिरहाट उपजिल्ला
 • बागेरहाट सदर उपजिल्ला
 • मंला उपजिल्ला
 • मोरेलगञ्ज उपजिल्ला
 • मोल्लाहाट उपजिल्ला
 • रामपाल उपजिल्ला
 • शरणखोला उपजिल्ला

चुय़ाडाङ्गा जिल्ला[सम्पादन]

 • आलमडाङ्गा उपजिल्ला
 • चुय़ाडाङ्गा सदर उपजिल्ला
 • दामुड़हुदा उपजिल्ला
 • जीबननगर उपजिल्ला

यशोर जिल्ला[सम्पादन]

 • यशोर सदर उपजिल्ला
 • अभय़नगर उपजिल्ला
 • केशबपुर उपजिल्ला
 • चौगाछा उपजिल्ला
 • झिकरगाछा उपजिल्ला
 • बाघारपाड़ा उपजिल्ला
 • मनिरामपुर उपजिल्ला
 • शार्शा उपजिल्ला

झिनाइदह जिल्ला[सम्पादन]

 • कालीगञ्ज उपजिल्ला (झिनाइदह)]]
 • कोटचाँदपुर उपजिल्ला
 • झिनाइदह सदर उपजिल्ला
 • महेशपुर उपजिल्ला
 • शैलकूपा उपजिल्ला
 • हरिणाकुण्ड उपजिल्ला

कुष्टिय़ा जिल्ला[सम्पादन]

 • कुमारखाली उपजिल्ला
 • कुष्टिय़ा सदर उपजिल्ला
 • खोकसा उपजिल्ला
 • दौलतपुर उपजिल्ला
 • भेड़ामारा उपजिल्ला
 • मीरपुर उपजिल्ला

मागुरा जिल्ला[सम्पादन]

 • मागुरा सदर उपजिल्ला
 • मोहाम्मदपुर उपजिल्ला
 • शालिखा उपजिल्ला
 • श्रीपुर उपजिल्ला (मागुरा)|श्रीपुर उपजिल्ला

मेहेरपुर जिल्ला[सम्पादन]

 • गांनी उपजिल्ला
 • मेहेरपुर सदर उपजिल्ला
 • मुजिबनगर उपजिल्ला

नड़ाइल जिल्ला[सम्पादन]

 • नड़ाइल सदर उपजिल्ला
 • लोहागड़ा उपजिल्ला
 • कालिय़ा उपजिल्ला
 • नड़ागाति उपजिल्ला

सातक्षीरा जिल्ला[सम्पादन]

 • आशाशुनि उपजिल्ला
 • कलारोय़ा उपजिल्ला
 • कालीगञ्ज उपजिल्ला (सातक्षीरा)]]
 • ताला उपजिल्ला
 • देबहाटा उपजिल्ला
 • श्यामनगर उपजिल्ला
 • सातक्षीरा सदर उपजिल्ला

स्वयादिसँ[सम्पादन]

 1. Census figures for 1991, 2001 and 2011 are from Bangladesh Bureau of Statistics, Population Census Wing. The 2011 Census figures are based on preliminary results.