विकिपिडिया नं
थन झासँ: navigation, मालादिसँ

−1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

कार्डिनल
छि
अर्डिनल १गु
छगु
ल्याखं व्यवस्था unary
फ्याक्टोराइजेसन
डिभिजर
रोमन ल्याखँ I
रोमन ल्याखँ (युनिकोड) Ⅰ, ⅰ
prefixes mono- (from Greek)

uni- (from Latin)

बाइनरी
अक्टल
डुओडेसिमल
हेक्जाडेसिमल
हिब्र्यु א (अलेफ)

१ छगु ल्याखँ अंक खः।