Jump to content

समारियम

विकिपिडिया नं
62 promethiumsamariumeuropium
-

Sm

Pu
साधारण
नां, सिम्बोल, ल्याखं samarium, Sm, 62
रसायनिक सिरिज lanthanides
ग्रुप, पिरियड, ब्लक एन्/ए, 6, f
रुप silvery white
एटमिक मात्रा 150.36(2) ग्राम/मोल
एलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन [Xe] 4f6 6s2
एलेक्ट्रोन प्रति शेल 2, 8, 18, 24, 8, 2
भौतिक गुण
फेज solid
घनत्व (रू.ता.नापं) 7.52 जी·सि एम−३
तरल घनत्व नाइगु फुतिय् 7.16 g·cm−3
नाइगु फुति 1345 के
(1072 °से, 1962 °)
दासिवैगु फुति 2067 के
(1794 °से, 3261 °)
फ्युजियनयागु ताप 8.62 के जे·मोल−१
वाष्पिकरणयागु ताप 165 के जे·मोल−१
ताप क्षमता (२५ °से) 29.54 जे·मोल−१·के−१
वाष्प चाप
पि/पिए १० १०० १ के १० के १०० के
टि/के य् 1001 1106 1240 (1421) (1675) (2061)
एटमिक गुण
कृस्टल स्ट्रक्चर rhombohedral
अक्सिडेसन स्टेट 3
(mildly basic oxide)
एलेक्ट्रोनग्राभिटी 1.17 (पौलिंग स्केल)
आयोनाइजेसन उर्जा
(अप्व)
1st: 544.5 कि.जु.·मोल−१
2nd: 1070 कि.जु.·मोल−१
3rd: 2260 कि.जु.·मोल−१
एटमिक ब्यास 185 पि एम
एटमिक ब्यास (हिसाबी) 238 पि एम
मेमेगु
चुम्बकिय गुण antiferromagnetic
विद्युतीय प्रतिरोधात्मकता (r.t.) (α, poly) 0.940 µΩ·m
ताप संचालन (३०० के) 13.3 वा·मि−१·के−१
विद्युतीय प्रतिरोधात्मकता (r.t.) (α, poly)
12.7 Ω·m
सःयागु गति (thin rod) (२० °C) 2130 m/s
यंगयागु मोडुलस (α form) 49.7 GPa
श्यर मोडुलस (α form) 19.5 GPa
बल्क मोडुलस (α form) 37.8 GPa
पोइसोनयागु रेसियो (α form) 0.274
भिकरयागु हार्ड्नेस जांच 412 MPa
ब्रिनेल हार्डनेस जांच 441 MPa
सि ए एस् रेजिस्ट्री ल्या 7440-19-9
ल्येयातगु आइसोटोप
मू लेख :समारियम
आइ. प्रा. % हाफलाइफ ध्व.मो. ध्व.उ. (एम् इ भी) ध्व. लि.
144Sm 3.07% Sm एलेमेन्ट 82 न्युट्रोन नाप स्टेबल जु
146Sm syn 1.03×108y α 2.529 142Nd
147Sm 14.99% 1.06×1011y α 2.310 143Nd
148Sm 11.24% 7×1015y α 1.986 144Nd
149Sm 13.82% >2×1015 y α 1.870 145Nd
150Sm 7.38% Sm एलेमेन्ट 88 न्युट्रोन नाप स्टेबल जु
152Sm 26.75% Sm एलेमेन्ट 90 न्युट्रोन नाप स्टेबल जु
154Sm 22.75% Sm एलेमेन्ट 92 न्युट्रोन नाप स्टेबल जु
स्रोत

समारियम छगु तत्त्व (एलेमेन्ट) ख:|