महासतिपट्ठानसुत्तं

विकिपिडिया नं

तिपिटक

    विनय पिटक    
   
                                       
सुत्त-
विभंग
खन्धक परि-
वार
               
   
    सुत्त पिटक    
   
                                                      
दीघ
निकाय
मज्झिम
निकाय
संयुत्त
निकाय
                     
   
   
                                                                     
अंगुत्तर
निकाय
खुद्दक
निकाय
                           
   
    अभिधम्म पिटक    
   
                                                           
ध॰सं॰ विभं॰ धा॰क॰
पुग्॰
क॰व॰ यमक पट्ठान
                       
   
         

महासतिपट्ठानसुत्तं वा सतिपट्ठानसुत्तं (संस्कृत: स्मृत्युपस्थान वा स्मृतिप्रस्थान सूत्र) बुद्ध धर्मया ग्रन्थ त्रिपिटकया छपू सुत्र ख। महासतिपट्ठानसुत्तं दीघनिकायया महावग्गपाळिइ दुथ्यानातःगु दु धाःसा सतिपट्ठानसुत्तं मज्झिमनिकायया मूलपरियायवग्गोय् दुथ्यानातःगु दु। मूलभूतरुपय् छगू हे सार दूगु थ्व निपू सुत्रय् महासतिपट्ठानसुत्तं सतिपट्ठानसुत्तं स्वया ताःहाकः जु। थ्व सुत्र वर्तमान हलिमय् सचेतनशीलता (mindfulness)या निंतिं नांजाः। थ्व सुत्रय् बुद्धं सत्त(तत्त्व)तेगु विशुद्धिया नितिं, शोक परिदेव सिधेकेत, दुःख दौर्मनस्ययात अस्त यायेत, आर्यमार्गयात अधिगम यायेत व निर्वाण साक्षात्कार यायेत छपु जक लँ दु, व लँ "प्यंगू स्मृतिप्रस्थान" (चत्तारो सतिपट्ठाना) ख धका धयातःगु दु (पालिभासय्: एकायनो अयं, भिक्खवे, मग्गो सत्तानं विसुद्धिया, सोकपरिदेवानं समतिक्‍कमाय, दुक्खदोमनस्सानं अत्थङ्गमाय, ञायस्स अधिगमाय, निब्बानस्स सच्छिकिरियाय, यदिदं चत्तारो सतिपट्ठाना।)। प्यंगू स्मृतिप्रस्थानत कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना व धम्मानुपस्सना ख धकाः धयातःगु दु। [१]

लिधंसा[सम्पादन]

  1. पालिभासय्: कतमे चत्तारो? इध, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं; वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं; चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं; धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं।