धातुकथा

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

तिपिटक

    विनय पिटक    
   
                                       
सुत्त-
विभंग
खन्धक परि-
वार
               
   
    सुत्त पिटक    
   
                                                      
दीघ
निकाय
मज्झिम
निकाय
संयुत्त
निकाय
                     
   
   
                                                                     
अंगुत्तर
निकाय
खुद्दक
निकाय
                           
   
    अभिधम्म पिटक    
   
                                                           
ध॰सं॰ विभं॰ धा॰क॰
पुग्॰
क॰व॰ यमक पट्ठान
                       
   
         

धातुकथा अभिधम्मपिटकया छगू वग्ग ख। थ्व वग्गया सुत्तत थ्व कथं दु-

 • उद्देसो
 • पठमनयो
 • दुतियनयो
 • ततियनयो
 • चतुत्थनयो
 • पञ्चमनयो
 • छट्ठनयो
 • सत्तमनयो
 • अट्ठमनयो
 • नवमनयो
 • दसमनयो
 • एकादसमनयो
 • द्वादसमनयो
 • तेरसमनयो
 • चुद्दसमनयो

स्वयादिसँ[सम्पादन]