Jump to content

कथावत्थु

विकिपिडिया नं

तिपिटक

    विनय पिटक    
   
                                       
सुत्त-
विभंग
खन्धक परि-
वार
               
   
    सुत्त पिटक    
   
                                                      
दीघ
निकाय
मज्झिम
निकाय
संयुत्त
निकाय
                     
   
   
                                                                     
अंगुत्तर
निकाय
खुद्दक
निकाय
                           
   
    अभिधम्म पिटक    
   
                                                           
ध॰सं॰ विभं॰ धा॰क॰
पुग्॰
क॰व॰ यमक पट्ठान
                       
   
         

कथावत्थु वा कथावत्थुपालि त्रिपिटकया अभिधम्म पिटकया छगू खण्ड ख। थ्व खण्ड त्रिपिटकय् तृतीय संगायन धुंका मोगलिपुत्त तिस्सं दुथ्यानादीगु ख। बुद्धया महापरिनिर्वाणया १००दँ धुंका वज्जिपुत्तक भिक्षुतेसं संघया अनुशासनयात उल्लंघन यासें 'महासांघिक' नामक सम्प्रदाय पलिस्था यात। महासांघिकं ५ता मेगु कचा बुयावल। बुद्ध धर्मया प्रथम संगायनय् छगू निश्चित रूप दूगु जुसां सम्राट अशोकया इलय् तक थ्व धर्मय् ११ सम्प्रदाय बुयावल। ई.पू.३गू शताब्दी तक बुद्ध धर्मय् कुल १८सम्प्रदाय दयाच्वन। थीथी कचाय् धर्मया अर्थ व नियम बांलाक्क पालन मजूगुलिं सम्राट अशोकं तृतीय संगायन याकादिल। थ्व संगायनया नेतृत्त्व मोगलिपुत्त तिस्स भन्तें यानादिल। वय्‌कलं १८सम्प्रदायय् १७सम्प्रदायया दार्शनिक सिद्धान्ततेत निराकरण यानादिल व थुकियात कथावत्थु नांया ग्रन्थय् पिथनादिल। थ्व संगायना निसें थ्व ग्रन्थ अभिधम्मपिटकय् दुथ्याःगु जुल।

थ्व ग्रन्थय् विरोधी सम्प्रदायतेगु २१६ सिद्धान्तया खण्डन यानातःगु दु, गुकियात २३ अध्यायय् विभक्त यानातःगु दु। थ्व ग्रन्थय् विरोधी सम्प्रदायतेगु नां च्वयातःगु मदु। थ्व सम्प्रदायतेगु नां ५गूगु शताब्दीइ भिक्षु बुद्धघोषं च्वयादीगु 'कथावत्थु अट्ठकथा' नांया ग्रन्थय् लुइकेछिं। अट्ठकथाय् निराकृत २१६ सिद्धान्तयात १७निकाय थी-थी रूपनाप स्वानातःगु नं दु। कथावत्थुया प्रभाव लिपाया ग्रन्थ दीपवंस व महावंसय् नं खनेदु। प्रथम ईस्वी शताब्दीइ रचित मिलिंद पञ्हया मू पात्र भिक्षु नागसेनय् नं कथावत्थुया पर्याप्त प्रभाव दूगु खनेदु।

वग्ग

[सम्पादन]

थ्व खण्डय् दूगु वग्ग थ्व कथं दु-

पुग्गलकथा
परिहानिकथा
ब्रह्मचरियकथा
जहतिकथा
सब्बमत्थीतिकथा
अतीतक्खन्धादिकथा
एकच्चं अत्थीतिकथा
सतिपट्ठानकथा
हेवत्थिकथा
दुतियवग्गो
ततियवग्गो
चतुत्थवग्गो
पञ्चमवग्गो
छट्ठवग्गो
सत्तमवग्गो
अट्ठमवग्गो
नवमवग्गो
दसमवग्गो
एकादसमवग्गो
द्वादसमवग्गो
तेरसमवग्गो
चुद्दसमवग्गो
पन्नरसमवग्गो
सोळसमवग्गो
सत्तरसमवग्गो
अट्ठारसमवग्गो
एकूनवीसतिमवग्गो
वीसतिमवग्गो
एकवीसतिमवग्गो
बावीसतिमवग्गो
तेवीसतिमवग्गो

स्वयादिसँ

[सम्पादन]