Jump to content

बर्द्धमान जिल्ला

विकिपिडिया नं
बर्द्धमान जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय्  भारत
राज्य पश्चिम बंगाल
Time zone IST

बर्द्धमान जिल्ला भारतया पूर्वी राज्य पश्चिम बंगालया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन

[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु--

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१९ राज्य पश्चिम बंगाल ३७४६९ ६२१८३११३ ३१८४४९४५ ३०३३८१६८
१९ ३३५ जिल्ला बर्द्धमान जिल्ला २४१८ ४६३९२६४ २३७३७८७ २२६५४७७
१९ ३३५ २२६८ तहसील सालानपुर ६९ १०१३६० ५२१५२ ४९२०८
१९ ३३५ २२६९ तहसील बाराबनी ४६ ७९२५५ ४१०४२ ३८२१३
१९ ३३५ २२७० तहसील जामुरिया ३८ ७५१४४ ३९२२३ ३५९२१
१९ ३३५ २२७१ तहसील रानीगंज १२ २३०२३ १२०१० ११०१३
१९ ३३५ २२७२ तहसील ओन्डाल १२ ३५६११ १८९५६ १६६५५
१९ ३३५ २२७३ तहसील पान्डवेश्वर १४ २६७२० १३८१० १२९१०
१९ ३३५ २२७४ तहसील फरीदपुर दुर्गापुर ४८ ८५३७० ४४३०८ ४१०६२
१९ ३३५ २२७५ तहसील कांकसा ७७ १०३५९४ ५३२१३ ५०३८१
१९ ३३५ २२७६ तहसील औसग्राम -II १०२ १५०८९६ ७७१८४ ७३७१२
१९ ३३५ २२७७ तहसील औसग्राम -I ५८ ११९३६३ ६०५२१ ५८८४२
१९ ३३५ २२७८ तहसील मंगोलकोट १३० २६३२४० १३४६९३ १२८५४७
१९ ३३५ २२७९ तहसील केतुग्राम - I ६२ १६५४०८ ८४९६६ ८०४४२
१९ ३३५ २२८० तहसील केतुग्राम - II ५५ ११८५६७ ६१४१३ ५७१५४
१९ ३३५ २२८१ तहसील काटवा - I ६३ १६६६१४ ८५७३३ ८०८८१
१९ ३३५ २२८२ तहसील काटवा - II ६३ १३६७०८ ७०५८८ ६६१२०
१९ ३३५ २२८३ तहसील पुर्वस्थली - I ९१ १५३७०३ ७९४६२ ७४२४१
१९ ३३५ २२८४ तहसील पुर्वस्थली - II ८८ २१२३५५ १०९४४२ १०२९१३
१९ ३३५ २२८५ तहसील मंतेश्वर १३६ २३७३९८ १२०९४० ११६४५८
१९ ३३५ २२८६ तहसील भातार १०४ २६३०६४ १३४०९६ १२८९६८
१९ ३३५ २२८७ तहसील गलसी-I ८५ १६४४६७ ८४९१५ ७९५५२
१९ ३३५ २२८८ तहसील गलसी-II ७३ १४७१७७ ७४७५१ ७२४२६
१९ ३३५ २२८९ तहसील बर्दवान - I ७५ १७५८३६ ८९४७१ ८६३६५
१९ ३३५ २२९० तहसील बर्दवान - II ८३ १४६५९२ ७४०१३ ७२५७९
१९ ३३५ २२९१ तहसील मेमारी-I १११ २१४००५ १०८४६५ १०५५४०
१९ ३३५ २२९२ तहसील मेमारी-II ८८ १५०२५२ ७६५०० ७३७५२
१९ ३३५ २२९३ तहसील कालना-I ९८ १८६१३८ ९४९२५ ९१२१३
१९ ३३५ २२९४ तहसील कालना-II ११२ १५७२३५ ७९४४० ७७७९५
१९ ३३५ २२९५ तहसील जामालपुर १२१ २६६३३८ १३४५२९ १३१८०९
१९ ३३५ २२९६ तहसील रैना-I ११० १७३०९४ ८८३९६ ८४६९८
१९ ३३५ २२९७ तहसील खन्डघोष १०७ १८९३३६ ९७०९२ ९२२४४
१९ ३३५ २२९८ तहसील रैना-II ८७ १५१४०१ ७७५३८ ७३८६३

स्वयादिसँ

[सम्पादन]