Jump to content

मुर्शिदाबाद जिल्ला

विकिपिडिया नं
मुर्शिदाबाद जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय्  भारत
राज्य पश्चिम बंगाल
Time zone IST

मुर्शिदाबाद जिल्ला भारतया पूर्वी राज्य पश्चिम बंगालया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्ला पूर्वी भारतय् पश्चिम बंगाल राज्यया मालदा विभागया छगू जिल्ला खः। भागीरथी खुसि थ्व जिल्ला जुया बाहावनि व थ्व जिल्लायात निगु भागय् विभाजित याइ। खुसिया पश्चिमी भागयात राधा क्षेत्र व पूर्वी भागयात बागरी क्षेत्रया नामं म्हसीकिगु या। थ्व जिल्ला ५.३१४ वर्ग किलोमीटर (2,062 वर्ग माइल) क्षेत्रफल व ७१.०२ लख मनूल्या दूगु छगू घना जिल्ला खः। मुर्शिदाबाद भारतया गुंगु दकले अप्व जनसंख्या दूगु जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया मुख्यालय बहरामपुर खः।

मुर्शिदाबाद नगर व जिल्लाया नां बंगालया नवाब मुर्शिद कुली खानया नामं तःगु खः। नवाब कालय् थ्व बंगाल (वर्तमान बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश)या प्रशासनिक केन्द्र जुयाच्वन।

प्राचीन कालय् ७गू शताब्दीइ गौड क्षेत्रया जुजु शशांकया राजधानी मुर्शिदाबाद जिल्लाया कर्णसुबरना क्षेत्रय् दयाच्वन। बंगालया पाल जुजुय् छम्ह महीपालया राजधानी नं संभवतः थ्व हे जिल्लाय् ला।

मध्य युगय् थ्व जिल्लाया वर्तमान नां १८गू सदीया शुरुआतय् दतः व थुकिया वर्तमान स्वरूप १८गू सदीया उत्तरार्धय् दतः। सन् १७०१स औरंगजेबद्वारा करतलब खानयात बंगालया सूबाया दीवान नियुक्त यानादिल। सन् १७०२स वय्कलं थःगु राजधानी ढाकां मकसूदाबादय् स्थानांतरित यात। सन् १७०३स मुगल बादशाह औरंगजेबं वय्कःयात मुर्शिद कुली खानया उपाधिं सम्मानित यात व थ्व न्हूगु उपाधि प्राप्त यायेधुंका १७०४स नगरया नां मुर्शिदाबाद जूवन। नवाब मुर्शिद कुली खानं मुर्शिदाबादयात सूबा बंगाल (वर्तमान बंगाल, बिहार व ओडिशा)या राजधानी दयेकल। पलाशीया ल्वापू धुंका इस्ट इण्डिया कम्पनीं यक्व दँ तक थन शासन यात।

आधुनिक युगय् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसया मुर्शिदाबाद जिल्ला समितिया गठन १९१२स ब्रज भूषण गुप्ताया अध्यक्षताय् जुल। थ्व जिल्लां स्वदेशी आन्दोलन व भारत छोड़ो आन्दोलनय् सक्रिय भूमिका म्हितल। अगस्त १५, सन् १९४७स भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 लागू जुल व मेगु निन्हुया निंतिं मुर्शिदाबाद जिल्ला मुस्लिम बहुमतया कारणं पूर्वी पाकिस्तानया अधीनय् लाःवन। अगस्त १७, १९४७स रेडक्लिफ आयोगया अन्तिम सीमांकन बिले मुर्शिदाबादयात भारतीय संघय् स्थानांतरित यात। थथे याःगु कारण हुगली खुसिया सकल मार्ग भारतय् लाकेगुलिं खः।

प्रशासनिक विभाजन[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु--

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१९ राज्य पश्चिम बंगाल ३७४६९ ६२१८३११३ ३१८४४९४५ ३०३३८१६८
१९ ३३३ जिल्ला मुर्शिदाबाद जिल्ला १८८६ ५७०३११५ २९१७८२२ २७८५२९३
१९ ३३३ २२२३ तहसील फरक्का ५६ १६७८२६ ८५३०२ ८२५२४
१९ ३३३ २२२४ तहसील समसेरगंज २४ १०८७१८ ५४५३२ ५४१८६
१९ ३३३ २२२५ तहसील सूती - I ४६ १५०८०३ ७७०४७ ७३७५६
१९ ३३३ २२२६ तहसील सूती - II २४ ११०७६७ ५५७९० ५४९७७
१९ ३३३ २२२७ तहसील रघुनाथगंज-I ५६ १३३११४ ६८१३६ ६४९७८
१९ ३३३ २२२८ तहसील रघुनाथगंज-II ३६ १३१२३६ ६७०१८ ६४२१८
१९ ३३३ २२२९ तहसील लालगोला ८४ ३३५८३१ १७०९९७ १६४८३४
१९ ३३३ २२३० तहसील सागरदीघी १७८ ३१०४६१ १५८६४१ १५१८२०
१९ ३३३ २२३१ तहसील भगवानगोला-I ५४ २०२०७१ १०३४१९ ९८६५२
१९ ३३३ २२३२ तहसील भगवानगोला-II ५६ १५८०२४ ८०६९९ ७७३२५
१९ ३३३ २२३३ तहसील रानीनगर-II ३० १९०८८५ ९७३५९ ९३५२६
१९ ३३३ २२३४ तहसील जलंगी ३९ २५२४७७ १२९४३० १२३०४७
१९ ३३३ २२३५ तहसील दोमकल ७७ ३६३९७६ १८६१८२ १७७७९४
१९ ३३३ २२३६ तहसील रानीनगर-I ५७ १६४६७५ ८३८४६ ८०८२९
१९ ३३३ २२३७ तहसील मुर्शिदाबाद जिआगंज १२७ २३४५६५ १२११८७ ११३३७८
१९ ३३३ २२३८ तहसील नबग्राम १०९ २२७५८६ ११६१३४ १११४५२
१९ ३३३ २२३९ तहसील खरग्राम १३८ २७३३३२ १३९५३३ १३३७९९
१९ ३३३ २२४० तहसील कांदी ८४ २२०१४५ ११२७८९ १०७३५६
१९ ३३३ २२४१ तहसील बेरहामपुर १२४ ३३७६२३ १७३१२९ १६४४९४
१९ ३३३ २२४२ तहसील हरिहरपाड़ा ५५ २५७५७१ १३१६३४ १२५९३७
१९ ३३३ २२४३ तहसील नाउदा २८ २२६८५९ ११६३४१ ११०५१८
१९ ३३३ २२४४ तहसील बेलडांगा-I ५५ ३१०४७० १५९६२६ १५०८४४
१९ ३३३ २२४५ तहसील बेलडांगा-II ६१ २५०४५८ १२९१४४ १२१३१४
१९ ३३३ २२४६ तहसील बेलडांगा-II ५१ १५३४७४ ७८३८० ७५०९४
१९ ३३३ २२४७ तहसील भरतपुर-I ८२ १७२७०२ ८९०८८ ८३६१४
१९ ३३३ २२४८ तहसील बारवान १५५ २५७४६६ १३२४३९ १२५०२७

स्वयादिसँ[सम्पादन]