पश्चिम मेदिनीपुर जिल्ला

विकिपिडिया नं
पश्चिम मेदिनीपुर जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय्  भारत
राज्य पश्चिम बंगाल
Time zone IST

पश्चिम मेदिनीपुर जिल्ला भारतया पूर्वी राज्य पश्चिम बंगालया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु--

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१९ राज्य पश्चिम बंगाल ३७४६९ ६२१८३११३ ३१८४४९४५ ३०३३८१६८
१९ ३४४ जिल्ला पश्चिम मेदिनीपुर जिल्ला ७६०० ५१९०७७१ २६४१७२१ २५४९०५०
१९ ३४४ २४४१ तहसील बिनपुर-II ४०१ १५८७९८ ७९७९३ ७९००५
१९ ३४४ २४४२ तहसील बिनपुर-I ४२७ १५६१५३ ७८९२९ ७७२२४
१९ ३४४ २४४३ तहसील गड़बेता - II २६४ १४८४१० ७५१६५ ७३२४५
१९ ३४४ २४४४ तहसील गड़बेता - I ३०६ २१८२३९ १११३७९ १०६८६०
१९ ३४४ २४४५ तहसील गड़बेता - III १८८ १४८८०९ ७५५६२ ७३२४७
१९ ३४४ २४४६ तहसील चन्द्रकोना-I १२६ १३६००६ ६९८२० ६६१८६
१९ ३४४ २४४७ तहसील चन्द्रकोना-II १२२ १२३२६९ ६३१८० ६००८९
१९ ३४४ २४४८ तहसील घाटाल १३९ २१९५५५ ११३१९९ १०६३५६
१९ ३४४ २४४९ तहसील दासपुर-I १५७ २०३९८७ १०३७५७ १००२३०
१९ ३४४ २४५० तहसील दासपुर-II ८७ २३८५२९ १२१७४२ ११६७८७
१९ ३४४ २४५१ तहसील केशपुर ५७० ३३९२४८ १७३५०४ १६५७४४
१९ ३४४ २४५२ तहसील सालबनी ४११ १८८६५३ ९५१९५ ९३४५८
१९ ३४४ २४५३ तहसील मिदनापुर २३२ १९१७०५ ९७४९० ९४२१५
१९ ३४४ २४५४ तहसील झाड़ग्राम ४८९ १७००९७ ८५९७० ८४१२७
१९ ३४४ २४५५ तहसील जामबोनी २८१ ११३१९७ ५७६०७ ५५५९०
१९ ३४४ २४५६ तहसील गोपीबल्लभपुर - II १७५ १०४९९६ ५३४५९ ५१५३७
१९ ३४४ २४५७ तहसील गोपीबल्लभपुर - I १९९ १०८२५४ ५५४७५ ५२७७९
१९ ३४४ २४५८ तहसील नयाग्राम २९४ १४२१९९ ७१५३७ ७०६६२
१९ ३४४ २४५९ तहसील सांकरैल २४७ ११५४१८ ५८२४० ५७१७८
१९ ३४४ २४६० तहसील खड़गपुर-I २२८ १६५९६१ ८४४८९ ८१४७२
१९ ३४४ २४६१ तहसील खड़गपुर-II ३३० १८३४४० ९२५४६ ९०८९४
१९ ३४४ २४६२ तहसील डेबरा ४६० २७४८३५ १३८८२४ १३६०११
१९ ३४४ २४६३ तहसील पिंगला १७५ १९४८०९ ९९९८८ ९४८२१
१९ ३४४ २४६४ तहसील सबंग २२६ २७०४९२ १३८९२४ १३१५६८
१९ ३४४ २४६५ तहसील नारायनगढ़ ४६६ २९३६१३ १४८७७९ १४४८३४
१९ ३४४ २४६६ तहसील केशियारी २०२ १४९२६० ७५६०१ ७३६५९
१९ ३४४ २४६७ तहसील दाँतन - I १८१ १६५९२१ ८४४६६ ८१४५५
१९ ३४४ २४६८ तहसील दाँतन - II ११८ १५५०१७ ७९५४३ ७५४७४
१९ ३४४ २४६९ तहसील मोहनपुर १०० १११९०१ ५७५५८ ५४३४३

स्वयादिसँ[सम्पादन]