Jump to content

दक्षिण २४ परगना जिल्ला

विकिपिडिया नं
दक्षिण २४ परगना जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय्  भारत
राज्य पश्चिम बंगाल
Time zone IST

दक्षिण २४ परगना जिल्ला भारतया पूर्वी राज्य पश्चिम बंगालया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु--

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१९ राज्य पश्चिम बंगाल ३७४६९ ६२१८३११३ ३१८४४९४५ ३०३३८१६८
१९ ३४३ जिल्ला दक्षिण २४ परगना जिल्ला १९९४ ६०७४१८८ ३१०९२१९ २९६४९६९
१९ ३४३ २४१२ तहसील ठाकुरपुकुर महेशतला ३३ ९०१८० ४५७१७ ४४४६३
१९ ३४३ २४१३ तहसील बज बज -I १३ २९५७३ १५०४० १४५३३
१९ ३४३ २४१४ तहसील बज बज -II ६१ १३५२५४ ६९११७ ६६१३७
१९ ३४३ २४१५ तहसील बिष्नुपुर-I ८४ २०४३८५ १०४५३० ९९८५५
१९ ३४३ २४१६ तहसील बिष्नुपुर-II ५२ १३८९७९ ७१२२३ ६७७५६
१९ ३४३ २४१७ तहसील सोनारपुर ६५ १७५७१३ ८९७०६ ८६००७
१९ ३४३ २४१८ तहसील भांगड़ - I ८० २२८५२८ ११७२२९ १११२९९
१९ ३४३ २४१९ तहसील भांगड़ - II ६० २४६७०८ १२७१९५ ११९५१३
१९ ३४३ २४२० तहसील कैनिंग-I ५३ १८१५०८ ९२६८४ ८८८२४
१९ ३४३ २४२१ तहसील कैनिंग-II ६१ २४१३३१ १२२७८७ ११८५४४
१९ ३४३ २४२२ तहसील बारूईपुर १२२ ३१५८०७ १६१६४३ १५४१६४
१९ ३४३ २४२३ तहसील मगराहाट - II ७८ २१८५०४ ११२४४१ १०६०६३
१९ ३४३ २४२४ तहसील मगराहाट - I ७८ २०३८३७ १०४३२९ ९९५०८
१९ ३४३ २४२५ तहसील फलता १२९ २२६१६२ ११५७२५ ११०४३७
१९ ३४३ २४२६ तहसील डायमण्ड हार्बर - I ६७ १३५१६० ६९०३१ ६६१२९
१९ ३४३ २४२७ तहसील डायमण्ड हार्बर - II ८९ १८५८०८ ९५१३४ ९०६७४
१९ ३४३ २४२८ तहसील कुल्पी १७२ २६६६४५ १३६३५९ १३०२८६
१९ ३४३ २४२९ तहसील मंदिरबाजार ११० १८८९९५ ९७२०८ ९१७८७
१९ ३४३ २४३० तहसील मथुरापुर-I ९१ १६९२६३ ८६७१३ ८२५५०
१९ ३४३ २४३१ तहसील जयनगर-I ६५ २१६८२९ १११३६७ १०५४६२
१९ ३४३ २४३२ तहसील जयनगर-II ४७ २३९७८४ १२२५४५ ११७२३९
१९ ३४३ २४३३ तहसील कुलतली ४३ २२९०५३ ११७५६२ १११४९१
१९ ३४३ २४३४ तहसील बासन्ती ६४ ३३००९२ १६७८३२ १६२२६०
१९ ३४३ २४३५ तहसील गोसाबा ५० २४६५९८ १२५९१० १२०६८८
१९ ३४३ २४३६ तहसील मथुरापुर-II २७ २२०८३९ ११३८३१ १०७००८
१९ ३४३ २४३७ तहसील काकद्वीप ३९ २८१९६३ १४४१२० १३७८४३
१९ ३४३ २४३८ तहसील सागर ४२ २१२०३७ १०९४६८ १०२५६९
१९ ३४३ २४३९ तहसील नामखाना ३४ १८२८३० ९३३५१ ८९४७९
१९ ३४३ २४४० तहसील पाथरप्रतिमा ८७ ३३१८२३ १६९४२२ १६२४०१

स्वयादिसँ[सम्पादन]