Jump to content

न्वकू

विकिपिडिया नं
न्वकू
सिं फाइगु न्वकू
वर्गीकरण ल्हा ज्याभः
नापं छ्य्‌लिगु ज्याभः स्लेजह्यामर
स्वापू दूगु चिसेल
स्प्लिटिङ्ग मौल
एक्स

न्वकू छकथंया ज्याभः ख। थ्व ज्याभः स्वकुंलाःगु जुइ। थन्याःगु स्वकुंलाःगु रुपय् निपा पाःलूगु ख्वाः स्वाना धाः दयेकि। थ्व ज्याभः खुथि साधारण ज्याभःय् छथि ख। थुकियात छधी जुयाच्वंगु धीयात फायेत, सामान ल्ह्वनेयात, वा सामानयात थासय् तयेत आदि ज्याया निंतिं छ्येलि। थुकिलिं तःधंगु क्षेत्रफलय् छ्य्‌लातःगु बलयात इन्क्लाइन्ड सतहया पर्पेन्दिकुलय् छ्वया ज्या याइ। थ्व ज्याभःया मेक्यानिकल एड्भान्टेज थुकिया हाकः व ब्याया अनुपातं निर्धारित याइ। तःधंगु कोण दूगु चिहाकःगु न्वकूं ज्या याकनं याइ तर थन्यागु न्वकूलि चिधंगु कोण दुगु (ताहाकःगु न्वकूइ) स्वया अप्व बल बीमा।

इतिहास[सम्पादन]

न्वकूया उत्पत्तिया बारेय् अप्व जानकारी मदु छाय्‌ धाःसा थुकिया छ्य्‌ला ९००० दँ स्वया अप्व न्ह्यः निसें जुया च्वंगु दु। प्राचीन मिश्रया खानितामाया वेज लोहं तछ्यायेत छ्य्‌लातःगु खनेदु। सिंया न्वकूलि लः तया मना लोहं फायेत छ्येलातःगु नं खने दु। छुं अमेरिकी आदिवासीतेसं एन्त्लर न्वकू छ्य्‌ला क्यानु, छेँ व मेमेगु सिंया वस्तु देकातःगु खने दु।

बाइगु/फाइगु व ल्ह्वनिगुया दसु[सम्पादन]

दसुया कथं पाः, स्प्लिटिङ्ग मौल, फाइगु न्वकू आदि कायेछिं। वेजयात झ्यात्तुगु वस्तु ल्ह्वनेयात, वा वस्तुया जाले चिधंगु सुधार यायेत (बस्तु व बंया दथुइ वेज तया) नं छ्येलेछिं। थुकियात शिम धका धाइ। चक्कु, कैंची, चिजेल, व वायात नं गब्लें गब्लें वेजया कथं छ्येलेछिं। अथेजुसां थ्व ज्याभःत आधारभूत कथं चाइगु ज्याभः ख।

ज्वनिगुया दसु[सम्पादन]

न्वकूयात वस्तुतेत ज्वनिगुया निंतिं नं छ्येलेछिं। दसु- इन्टर्नल कम्बस्चन इन्जिनया पार्टपुर्जा (पोपेट भाल्भ), बाइसाइकलया पार्टपुर्जा (स्तेमइक्सेन्ट्रिक बटम ब्राकेट), व लुखा

डोर स्टप (डोर न्वकू) छगू वेज ख व थुकिया मूज्या लुखाया खापा व बंया दथुइ फ्रिक्सन देकिगु ख।

कांटा वा नकिंयात नं न्वकूया प्रकारया कथं कायेछिं। नकिंयात घनं केइकिबिले सिंइ स्लाइस याइ धाःसा बोल्टयात धाःसा घ्वाय् मछिं। थुकिया कारण छु खः धाःसा नकिं छगू वेज व व बोल्ट वेज मखु। नकिं छगू फुतिइ ट्यापर जुयाच्वंगु दइ व थ्व फुति स्वया च्वय् थ्व तःब्या जुइ।

मेक्यानिकल एड्भान्टेज[सम्पादन]

न्वकूया दाउनवार्द फोर्सं वस्तुइ हरिजन्टल फोर्स देकी

न्वकूया मेक्यानिकल एड्भान्टेज पाःलूगु साइडया हाकःयात न्वकूया तःब्याःगु क्षेत्रया ब्यां बिभाजन याना लिकायेछिं। अतः, न्वकूया सूत्र थ्व कथं दु :

मेगु कथं धायेगु खः सा न्वकूया हाकःयात न्वकूया दक्ले अप्वःगु ब्यां बिभाजन याना न्वकूया मेक्यानिकल एड्भान्टेज लिकायेछिं।

न्वकूया कोण गुलि एक्युट जुल, वेजया मेक्यानिकल एड्भान्टेज उलि हे अप्व जुइ।

थथे जुसां यक्व स्प्लिटिङ्ग वेजय् तःधंगु कोण दइगु कारण छु धाःसा इलास्टिक वस्तु दसु सिंइ चिब्याया वेज तब्याया वेज स्वया बांलाक्क ज्वनि। अथे जुगुलिं स्प्लिटिङ मौलया कोण बय्चरोया कोण स्वया अप्व दइ।

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]