Jump to content

घिर्नी

विकिपिडिया नं
घिर्नी
लःजहाजय् घिर्नी। थ्व छ्यलाय् घिर्नीयात ब्लक धाइगु या।
वर्गीकरण साधारण यन्त्र
उद्योग निर्माण, यातायात
सञ्चालित मदूगु
घःचा
धुरी

घिर्नी छगू धुरीइ स्वानातःगु चक्का ख। चक्काया परिधिइ सनिगु खिपः वा बेल्तयात संका थ्व ज्याभः छ्यलिगु जुइ। [१] घिर्नीया छ्यला थी-थी कथं सामान ल्ह्वनेत, बल तयेत, शक्ति सञ्चार यायेत जुइ।

घिर्नीतयेत मुना ब्लक व त्याकल दयेकिगु जुइ गुकिलिं तधंगु बलयात मेक्यानिकल एद्भान्तेज बी। घिर्नीतयेत मुना बेल्त व चेन द्राइभय् छगू रोतेतिङ्ग शाफ्टं मेगु शाफ्टय् बल सञ्चार नं यायेछिं। [२][३]

लिधंसा[सम्पादन]

  1. (1989) Oxford English Dictionary. Oxford University Press. “A wheel with a groove round its rim, a sheave. A wheel or drum fixed on a shaft and turned by a belt, cable, etc.,”
  2. Uicker, John (2010). Theory of Machines and Mechanisms, 4th, Oxford University Press, USA.
  3. Paul, Burton (1979). Kinematics and dynamics of planar machinery, illustrated, Prentice-Hall.