लःखः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

लःखः धागु छगु खः खः। थ्व लखे चले जुइ। तःधंगु लःखः छ्यला समुद्र पुलेछिं। चि-चि धंगु लःखःतेत नांचा वा क्वना धाइ। न्हापाया लःखःत लखय् लेहेँ पुया(float) वनिगु जुसां न्हूगु लःखःत धाःसा लखय् दुने हे लाल्काया वनेफु (दसु: सबमरिन)।

थी-थी कथंया लःखः[सम्पादन]

  • संकिगु इन्धनया आधारय्
    • मनूं संकिगु लःखः (त्राइरिम, नाउचा आदि)
    • फय्‌लःखः (फसं पालयात घ्वाना संकिगु लःखः)
    • इन्तर्नल कम्बस्चन इञ्जिन दूगु लःखः
    • एक्स्तर्नल कम्बस्चन इञ्जिन दूगु लःखः

स्वयादिसँ[सम्पादन]