लःखः

विकिपिडिया नं

लखय सनिगु खःयात लःखः धाइ। तःधंगु लःखः छ्यला समुद्र पुलेछिं। चिधंगु लःखःतेत नांचा वा क्वना धाइ। न्हापाया लःखः लखय् लेहेँ पुया(float) वनिगु जुसां न्हूगु लःखःत धाःसा लखय् दुने हे लाल्काया वनेफु (दसु: सबमरिन)। आःयाइलय् समुद्रय् लागादूगु देसय् बनेज्याहताःया निंतिं थीथी कथंया लःखः छ्येलीगु या।

थी-थी कथंया लःखः[सम्पादन]

 • संकिगु इन्धनया आधारय्
  • मनूं संकिगु लःखः (त्राइरिम, नाउचा आदि)
  • फय्‌लःखः (फसं पालयात घ्वाना संकिगु लःखः)
  • इन्तर्नल कम्बस्चन इञ्जिन दूगु लःखः
  • एक्स्तर्नल कम्बस्चन इञ्जिन दूगु लःखः
 • ज्याया आधारय्
  • बनेज्या लःखः
  • ल्वा-लखः (हतालय् छ्यलीगु लःखः)

स्वयादिसँ[सम्पादन]