छेँ

विकिपिडिया नं
थन झासँ: navigation, मालादिसँ
सालिनास, क्यालिफोर्निया,युएसय् र्याञ्च शैलीया छेँ


मनु च्वनिगु थाय्यात छेँ धाइ। आपालं छखा छेँय् छगू परिवार च्वनिगु याइ। छेँया दुने मनु च्वयेयात थीथी क्वथा, स्वहाने, लबः, कःसि, बरन्दा, बाल्दरी आदि थाय् दइ। छेँया नापं क्यबः नं दयेफु। छेँया दुने द्यनिगु, बैथक, चःबि, भुतु, नयेगुक्वथा, स्वथनिगु क्वथा आदि क्वथा दयाच्वनि।

नेवाः छेँ[सम्पादन]

नेवाः छेँय् छेली, मातं, च्वतः व बइगः दइगु या। छेँ अपा, सिं बज्र, चा आदि छ्यला दयेकिगु जुइ। छेँया अंगःया ब्याः १-३ फित तक्क जुइ। थीथीकथंया झ्याः, तिकिझ्याः, संझ्या आदि छ्यलातःगु जुइ।

स्वयादिसँ[सम्पादन]