दिला

विकिपिडिया नं
(Redirected from दिल्ला)
Jump to navigation Jump to search

दिला नेपाल सम्बतया गुगूगु ला खः । थ्व लायातः दिल्ला नं धाइ ।

न्हिल्याः[सम्पादन]

न्हिल्याः कथंया नेपाल सम्बतय् दिलाय् स्वीन्हु दु ।

मिलाल्याः[सम्पादन]

थ्व लाया मिलाल्याःत थ्व कथं दु-

दिलाथ्वः[सम्पादन]

दिलागाः[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]