Jump to content

तिरुवारूर जिल्ला

विकिपिडिया नं
तिरुवारूर जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय्  भारत
राज्य तमिलनाडु
Time zone IST

तिरुवारूर जिल्ला भारतया दक्षिणी राज्य तमिलनाडुया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया आधिकारिक भाय् तमिल भाषा ख।

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
३३ राज्य तमिलनाडु १५०४९ ३७२२९५९० १८६७९०६५ १८५५०५२५
३३ ६१९ जिल्ला तिरुवारूर जिल्ला ५३८ १००६४८२ ४९९९५४ ५०६५२८
३३ ६१९ ५८०३ तालुका वलंगैमान ६८ ८८८९१ ४४३९४ ४४४९७
३३ ६१९ ५८०४ तालुका कोडवासल १०० १८२०६८ ९१०६७ ९१००१
३३ ६१९ ५८०५ तालुका नन्निलम ७० ११९१९७ ५९८८८ ५९३०९
३३ ६१९ ५८०६ तालुका तिरुवारूर ४६ ९३३९५ ४६४०८ ४६९८७
३३ ६१९ ५८०७ तालुका नीडामंगलम ६२ ११२६८१ ५५९६५ ५६७१६
३३ ६१९ ५८०८ तालुका मन्‍नारगुडी ११८ २४१३८१ ११९४६९ १२१९१२
३३ ६१९ ५८०९ तालुका तिरुत्‍तुरैपूंडी ७४ १६८८६९ ८२७६३ ८६१०६

स्वयादिसँ[सम्पादन]


तमिलनाडुयागु जिल्ला
अरियालूर जिल्ला | चेन्नई जिल्ला | कोयम्बत्तूर जिल्ला | कडलूर जिल्ला | धर्मपूरी जिल्ला | दिण्डुक्कल जिल्ला | ईरोडु जिल्ला | कांचीपुरम् जिल्ला | कन्याकुमारी जिल्ला | करूर जिल्ला | कृष्णगिरी जिल्ला | मदुरै जिल्ला | नागपट्टिनम जिल्ला | नामक्कल जिल्ला | निलगिरी जिल्ला | पेरंबळूर जिल्ला | पुदुकोट्टै जिल्ला | रामनादपूरम जिल्ला | सेलम जिल्ला | शिवगंगै जिल्ला | तंजावुर जिल्ला | तेनी जिल्ला | तूतकुडी जिल्ला | तिरूचिरापल्ली जिल्ला | तिरूनेलवेली जिल्ला | तिरूपूर जिल्ला | तिरूवल्लूर जिल्ला | तिरूवन्नमालै जिल्ला | तिरूवरूवर जिल्ला | वेल्लूर जिल्ला | विलुप्पुरम जिल्ला | विरूध नगर जिल्ला