Jump to content

तमिलनाडुया जिल्ला

विकिपिडिया नं
तमिलनाडूया जिल्ला

तमिलनाडुया ३२ जिल्ला मानकिपाया ल्या कथं थन बियातःगु दु-

 1. अरियालूर जिल्ला
 2. चेन्नई जिल्ला
 3. कोयम्बत्तूर जिल्ला
 4. कडलूर जिल्ला
 5. धर्मपूरी जिल्ला
 6. दिण्डुक्कल जिल्ला
 7. ईरोडु जिल्ला
 8. कांचीपुरम् जिल्ला
 9. कन्याकुमारी जिल्ला
 10. करूर जिल्ला
 11. कृष्णगिरी जिल्ला
 12. मदुरै जिल्ला
 13. नागपट्टिनम जिल्ला
 14. नामक्कल जिल्ला
 15. निलगिरी जिल्ला
 16. पेरंबळूर जिल्ला
 1. पुदुकोट्टै जिल्ला
 2. रामनादपूरम जिल्ला
 3. सेलम जिल्ला
 4. शिवगंगै जिल्ला
 5. तंजावुर जिल्ला
 6. तेनी जिल्ला
 7. तूतकुडी जिल्ला
 8. तिरूचिरापल्ली जिल्ला
 9. तिरूनेलवेली जिल्ला
 10. तिरूपूर जिल्ला
 11. तिरूवल्लूर जिल्ला
 12. तिरूवन्नमालै जिल्ला
 13. तिरूवरूवर जिल्ला
 14. वेल्लूर जिल्ला
 15. विलुप्पुरम जिल्ला
 16. विरूध नगर जिल्ला


स्वयादिसँ[सम्पादन]


तमिलनाडुयागु जिल्ला
अरियालूर जिल्ला | चेन्नई जिल्ला | कोयम्बत्तूर जिल्ला | कडलूर जिल्ला | धर्मपूरी जिल्ला | दिण्डुक्कल जिल्ला | ईरोडु जिल्ला | कांचीपुरम् जिल्ला | कन्याकुमारी जिल्ला | करूर जिल्ला | कृष्णगिरी जिल्ला | मदुरै जिल्ला | नागपट्टिनम जिल्ला | नामक्कल जिल्ला | निलगिरी जिल्ला | पेरंबळूर जिल्ला | पुदुकोट्टै जिल्ला | रामनादपूरम जिल्ला | सेलम जिल्ला | शिवगंगै जिल्ला | तंजावुर जिल्ला | तेनी जिल्ला | तूतकुडी जिल्ला | तिरूचिरापल्ली जिल्ला | तिरूनेलवेली जिल्ला | तिरूपूर जिल्ला | तिरूवल्लूर जिल्ला | तिरूवन्नमालै जिल्ला | तिरूवरूवर जिल्ला | वेल्लूर जिल्ला | विलुप्पुरम जिल्ला | विरूध नगर जिल्ला