ग्यालियम

विकिपिडिया नं
31 zincgalliumgermanium
Al

Ga

In
साधारण
नां, सिम्बोल, ल्याखं gallium, Ga, 31
रसायनिक सिरिज poor metals
ग्रुप, पिरियड, ब्लक 13, 4, p
रङ्ग silvery white
Typical (melted blob) Crystallized
एटमिक मात्रा 69.723(1) ग्राम/मोल
एलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन [Ar] 3d10 4s2 4p1
एलेक्ट्रोन प्रति शेल 2, 8, 18, 3
भौतिक गुण
फेज solid
घनत्व (रू.ता.नापं) 5.91 जी·सि एम−३
तरल घनत्व नाइगु फुतिय् 6.095 g·cm−3
नाइगु फुति 302.9146 के
(29.7646 °से, 85.5763 °)
दासिवैगु फुति 2477 के
(2204 °से, 3999 °)
फ्युजियनयागु ताप 5.59 के जे·मोल−१
वाष्पिकरणयागु ताप 254 के जे·मोल−१
ताप क्षमता (२५ °से) 25.86 जे·मोल−१·के−१
वाष्प चाप
पि/पिए १० १०० १ के १० के १०० के
टि/के य् 1310 1448 1620 1838 2125 2518
एटमिक गुण
कृस्टल स्ट्रक्चर orthorhombic
अक्सिडेसन स्टेट 3, 1
(amphoteric oxide)
एलेक्ट्रोनग्राभिटी 1.81 (पौलिंग स्केल)
आयोनाइजेसन उर्जा
(अप्व)
1st: 578.8 कि.जु.·मोल−१
2nd: 1979.3 कि.जु.·मोल−१
3rd: 2963 कि.जु.·मोल−१
एटमिक ब्यास 130 पि एम
एटमिक ब्यास (हिसाबी) 136 पि एम
कोभ्यालेन्ट ब्यास 126 पि एम
भ्यान डर वाल ब्यास 187 पि एम
मेमेगु
चुम्बकिय गुण no data
ताप संचालन (३०० के) 40.6 वा·मि−१·के−१
सःयागु गति (thin rod) (२० °C) 2740 m/s
मोहयागु हार्डनेस 1.5
ब्रिनेल हार्डनेस जांच 60 MPa
सि ए एस् रेजिस्ट्री ल्या 7440-55-3
ल्येयातगु आइसोटोप
मू लेख :ग्यालियम
आइ. प्रा. % हाफलाइफ ध्व.मो. ध्व.उ. (एम् इ भी) ध्व. लि.
69Ga 60.11% Ga एलेमेन्ट 38 न्युट्रोन नाप स्टेबल जु
71Ga 39.89% Ga एलेमेन्ट 40 न्युट्रोन नाप स्टेबल जु
स्रोत

ग्यालियम (Gallium) छगु तत्त्व (एलेमेन्ट) ख:|