उदान

विकिपिडिया नं

तिपिटक

    विनय पिटक    
   
                                       
सुत्त-
विभंग
खन्धक परि-
वार
               
   
    सुत्त पिटक    
   
                                                      
दीघ
निकाय
मज्झिम
निकाय
संयुत्त
निकाय
                     
   
   
                                                                     
अंगुत्तर
निकाय
खुद्दक
निकाय
                           
   
    अभिधम्म पिटक    
   
                                                           
ध॰सं॰ विभं॰ धा॰क॰
पुग्॰
क॰व॰ यमक पट्ठान
                       
   
         

उदान वा उदानपालि बुद्ध धर्मया ग्रन्थ त्रिपिटकया खुद्दकनिकायया छगू खण्ड ख।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व खण्डयात क्वसं बियातःगु वग्गय् विभाजित यानातःगु दु-

स्वया दिसँ[सम्पादन]