सुत्तविभङ्ग

विकिपिडिया नं

तिपिटक

    विनय पिटक    
   
                                       
सुत्त-
विभंग
खन्धक परि-
वार
               
   
    सुत्त पिटक    
   
                                                      
दीघ
निकाय
मज्झिम
निकाय
संयुत्त
निकाय
                     
   
   
                                                                     
अंगुत्तर
निकाय
खुद्दक
निकाय
                           
   
    अभिधम्म पिटक    
   
                                                           
ध॰सं॰ विभं॰ धा॰क॰
पुग्॰
क॰व॰ यमक पट्ठान
                       
   
         

सुत्तविभंग बुद्ध धर्मया तिपिटक ग्रन्थया विनय पिटकया न्हापांगु भाग ख। थ्व खण्डय् निगु वग्ग पाराजिकपालि व पाचित्तियपालि दु। थ्व खण्डय् पतिमोक्ख वा भिक्षुतेगु अनुशासनया विषयय् खँ कनातःगु दु। बुद्ध धर्मया थीथी सम्प्रदायय् परिमोक्खयात छगू ब्यागलं खण्डया रुपय् तयेगु परम्परा दःसां पाली त्रिपिटकय् परिमोक्खयात सुत्त-विभङ्गय् तयातःगु दु। थुकिया उत्तरार्द्धय् क्रमशः भिक्षुतेत (भिक्खु-विभङ्ग, २२७ नियम) व भिक्षुणितेत (भिक्खुनी-विभङ्ग, ३११ नियम) नाप स्वापू दूगु निगु भागय् विभाजित दु।

विभाजन[सम्पादन]

सुत्तविभंग वग्ग सुत्त लिखँ
पाराजिकपाळि
वेरञ्जकण्डं
पाराजिककण्डं भिक्षुतेगु निंतिं ४ नियम, भिक्षुणितेगु निंतिं ८ नियम, संघं निष्कासनया नियम दूगु
सङ्घादिसेसकण्डं भिक्षुतेगु निंतिं १३ नियम, भिक्षुणितेगु निंतिं १७ नियम, संघं अस्थायी बहिष्कारया कारणया नियम
अनियतकण्डं भिक्षुतेगु निंतिं २ नियम, भिक्षुणितेगु निंतिं नियम मदूगु, अनिर्दिष्ट अपराध।
निस्सग्गियकण्डं भिक्षुतेगु निंतिं ३० नियम, भिक्षुणितेगु निंतिं ३० नियम, अवैध रूपं प्राप्त जूगु वस्तुया अस्वीकारया खँ कनातःगु।
पाचित्तियपाळि
पाचित्तियकण्डं भिक्षुतेगु निंतिं ९२ नियम, भिक्षुणितेगु निंतिं १६६ नियम, प्रायश्चितया आवश्यकता दूगु अपराध।
पाटिदेसनीयकण्डं भिक्षुतेगु निंतिं ४ नियम, भिक्षुणितेगु निंतिं ८ नियम), पश्चातापया विषयय्।
सेखियकण्डं भिक्षुतेगु निंतिं ७५ नियम, भिक्षुणितेगु निंतिं ७५ नियम), अनुशासनया विषयवस्तु।
अधिकरणसमथा भिक्षुतेगु निंतिं ७ नियम, भिक्षुणितेगु निंतिं ७ नियम), विवाद समाधानया पहः।

स्वयादिसं[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]