Jump to content

मिलिन्दपञ्हपालि

विकिपिडिया नं

तिपिटक

    विनय पिटक    
   
                                       
सुत्त-
विभंग
खन्धक परि-
वार
               
   
    सुत्त पिटक    
   
                                                      
दीघ
निकाय
मज्झिम
निकाय
संयुत्त
निकाय
                     
   
   
                                                                     
अंगुत्तर
निकाय
खुद्दक
निकाय
                           
   
    अभिधम्म पिटक    
   
                                                           
ध॰सं॰ विभं॰ धा॰क॰
पुग्॰
क॰व॰ यमक पट्ठान
                       
   
         
जुजु मिलिन्दया न्ह्यसः

मिलिन्दपञ्ह (वा मिलिन्दया न्ह्यसः) बुद्ध धर्मया पालि ग्रन्थ साहित्यया दुने लाःगु छता बाखँ ख। थ्व बाखँ बर्माया तिपितकय् दुथ्याना तःगु दु धाःसा लङ्का व थाइ तिपितकय् धाःसा दुथ्याना तःगु मदु। थ्व बाखँया मू विषय भिक्षु नागसेनयात जुजु मेनान्दर १ (मिलिन्द)नं धम्मया विषयय् थी-थी न्ह्यसः न्यंगु व भिक्षु नागसेनया थीथी लिसः ख। थ्व क्वय् बियातःगु सुत्तपुचलय् बायातःगु दु-

  • मिलिन्दपञ्ह
  • मिलिन्दपञ्हो
  • मेण्डकपञ्हो
  • अनुमानपञ्हो
  • ओपम्मकथापञ्हो

स्वयादिसँ[सम्पादन]