Jump to content

मेहसाणा जिल्ला

विकिपिडिया नं

मेहसाणा जिल्ला भारतया पश्चिमी राज्य गुजरातया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया मू भाषा गुजराती भाषा ख। नापं, थन हिन्दीअंग्रेजी भाषा नं ल्हाइगु या।

तालुका[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु [१]

बेचराजी तालुका कडी तालुका खेरालु तालुका
महेसाणा तालुका सतलासण तालुका उंझा तालुका
वडनगर तालुका वीजापुर तालुका विसनगर तालुका
राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२४ राज्य गुजरात १७८४३ ३४६९४६०९ १७७९९१५९ १६८९५४५०
२४ ४७१ जिल्ला महेसाणा जिल्ला ५९७ १५२०७३४ ७८७१७५ ७३३५५९
२४ ४७१ ३७५१ तहसील सतलासणा ६५ ८९५४६ ४६०३६ ४३५१०
२४ ४७१ ३७५२ तहसील खेरालू ५१ १११९३५ ५७६५६ ५४२७९
२४ ४७१ ३७५३ तहसील ऊंझा ३१ ११८४३१ ६१३२६ ५७१०५
२४ ४७१ ३७५४ तहसील विसनगर ५९ १८५४९३ ९६१४८ ८९३४५
२४ ४७१ ३७५५ तहसील वडनगर ४३ ११७६५५ ६०३४० ५७३१५
२४ ४७१ ३७५६ तहसील विजापुर ६४ २२२५८१ ११५४९१ १०७०९०
२४ ४७१ ३७५७ तहसील महेसाणा ११३ ३२८०७६ १७०७३७ १५७३३९
२४ ४७१ ३७५८ तहसील बेचराजी ५१ ८७०१४ ४४६१२ ४२४०२
२४ ४७१ ३७५९ तहसील कडी १२० २६०००३ १३४८२९ १२५१७४

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]गुजरातया जिल्ला
अमदावाद | अमरेली | आणंद | कच्छ | खेडा | गांधीनगर | जामनगर | जूनागढ | डांग | तापी | दाहोद | नर्मदा | नवसारी | पाटण | पोरबंदर | पंचमहाल | बनासकांठा | भरूच | भावनगर | महेसाणा | राजकोट | वडोदरा | वलसाड | साबरकांठा | सुरत | सुरेन्द्रनगर