Jump to content

दहोद जिल्ला

विकिपिडिया नं

दहोद जिल्ला भारतया पश्चिमी राज्य गुजरातया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया मू भाषा गुजराती भाषा ख। नापं, थन हिन्दीअंग्रेजी भाषा नं ल्हाइगु या।

तालुका

[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु [१]

जनसंख्या

[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२४ राज्य गुजरात १७८४३ ३४६९४६०९ १७७९९१५९ १६८९५४५०
२४ ४८५ जिल्ला दाहोद जिल्ला ६९१ १९३५४६१ ९७०९६३ ९६४४९८
२४ ४८५ ३८९० तहसील फतेपुरा ९६ २३८११६ ११९९४७ ११८१६९
२४ ४८५ ३८९१ तहसील झालोद १४९ ४३७१०५ २२०५४४ २१६५६१
२४ ४८५ ३८९२ तहसील लिमखेड़ा १५१ ३०२३४५ १५०५४६ १५१७९९
२४ ४८५ ३८९३ तहसील दाहोद ८५ ३५०३४२ १७५५०८ १७४८३४
२४ ४८५ ३८९४ तहसील गरबाडा ३४ १९८८७९ ९९९७८ ९८९०१
२४ ४८५ ३८९५ तहसील देवगढ़बारिया ८६ २२८३०५ ११३६१८ ११४६८७
२४ ४८५ ३८९६ तहसील धानपुर ९० १८०३६९ ९०८२२ ८९५४७

लिधंसा

[सम्पादन]

स्वयादिसँ

[सम्पादन]गुजरातया जिल्ला
अमदावाद | अमरेली | आणंद | कच्छ | खेडा | गांधीनगर | जामनगर | जूनागढ | डांग | तापी | दाहोद | नर्मदा | नवसारी | पाटण | पोरबंदर | पंचमहाल | बनासकांठा | भरूच | भावनगर | महेसाणा | राजकोट | वडोदरा | वलसाड | साबरकांठा | सुरत | सुरेन्द्रनगर