Jump to content

आणंद जिल्ला

विकिपिडिया नं
मध्य गुजरातया जिल्ला

आणंद जिल्ला भारत देय्या पश्चिम भागया राज्य गुजरात राज्यया मध्य भागय् दूगु छगू जिल्ला ख। आणंद नगर थ्व जिल्लाया मू नगर ख। इ. स. १९९७इ खेडा जिल्लां बाया थ्व जिल्ला पलिस्था जुल।

तालुका[सम्पादन]

मू नगर[सम्पादन]

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२४ राज्य गुजरात १७८४३ ३४६९४६०९ १७७९९१५९ १६८९५४५०
२४ ४८२ जिल्ला आणंद जिल्ला ३४७ १४५७७५८ ७५८४९९ ६९९२५९
२४ ४८२ ३८६१ तहसील तारापुर ४२ ८८५२२ ४६०३२ ४२४९०
२४ ४८२ ३८६२ तहसील सोजित्रा २४ ८९८१३ ४६७२८ ४३०८५
२४ ४८२ ३८६३ तहसील उमरेठ ३६ १५४२६७ ८००९० ७४१७७
२४ ४८२ ३८६४ तहसील आणंद ३७ २६३८३५ १३७०१८ १२६८१७
२४ ४८२ ३८६५ तहसील पेटलाद ५६ २३२५९४ १२१३२० १११२७४
२४ ४८२ ३८६६ तहसील खंभात ५७ १८६५१५ ९७२२५ ८९२९०
२४ ४८२ ३८६७ तहसील बोरसद ६४ ३१६१०७ १६४६५५ १५१४५२
२४ ४८२ ३८६८ तहसील आंकलाव ३१ १२६१०५ ६५४३१ ६०६७४

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]गुजरातया जिल्ला
अमदावाद | अमरेली | आणंद | कच्छ | खेडा | गांधीनगर | जामनगर | जूनागढ | डांग | तापी | दाहोद | नर्मदा | नवसारी | पाटण | पोरबंदर | पंचमहाल | बनासकांठा | भरूच | भावनगर | महेसाणा | राजकोट | वडोदरा | वलसाड | साबरकांठा | सुरत | सुरेन्द्रनगर