Jump to content

भारतया नहर

विकिपिडिया नं

भारतया मू नहर थ्व कथं दु-

  • आन्ध्र प्रदेशया नहर - कृष्णा डेल्टाया नहर | कृष्णा सिंचाई योजना | कृष्णा-पेन्नार परियोजना | गोदावरी डेल्टाया नहर | तुंगभद्रा परियोजना (नहर) | सामपद सागर परियोजना
  • उत्तर प्रदेशया मू नहर - आगरा नहर | ऊपरी गंगा नहर | निचली गंगा नहर | पूर्वी यमुना नहर | बेतवा नहर | शारदा नहर
  • केरलया मू नहर - मङ्गल योजनाया नहर | मालपुजा बाँधया नहर | वलायर यलाशलया नहर
  • तमिलनाड़ुया मू नहर - कावेरी डेल्टा नहर | निचली भवानी नहर | पेरियार परियोजना | मैटूर परियोजना
  • पञ्जाबया मू नहर - ऊपरी बारी दोआब नहर | नांगल नहर | पूर्वी नहर | बिस्त दोआब नहर | सरहिन्द नहर
  • पश्चिम बंगालया मू नहर - एडन नहर | तिलपाडा नहर | दामोदर नदीया नहर | मिदनापुर नहर
  • बिहारया मू नहर - गण्डक बांध नहर | त्रिवेणी नहर | पश्चिमी सोन नहर | पूर्वी सोन नहर
  • महाराष्ट्रया मू नहर - गोदावरी नहर | भण्डादरा बांधया नहर | मूठा नहर | मूला परियोजना | वीर परियोजना
  • राजस्थानया मू नहर - इन्दिरा नहर | कालीसिल परियोजना | गम्भीरी परियोजना | गूढा परियोजना | जग्गर परियोजना | पार्वती परियोजना | बाँकली परियोजना | बीकानेर नहर | मोरेल परियोजना
  • हरियाणाया मू नहर - गुडगाँवा नहर | पश्चिमी यमुना नहर

स्वयादिसँ[सम्पादन]


भारतया नहर Flag of India
आन्ध्र प्रदेशया नहर - कृष्णा डेल्टाया नहर | कृष्णा सिंचाई योजना | कृष्णा-पेन्नार परियोजना | गोदावरी डेल्टाया नहर | तुंगभद्रा परियोजना (नहर) | सामपद सागर परियोजना

उत्तर प्रदेशया मू नहर - आगरा नहर | ऊपरी गंगा नहर | निचली गंगा नहर | पूर्वी यमुना नहर | बेतवा नहर | शारदा नहर
केरलया मू नहर - मङ्गल योजनाया नहर | मालपुजा बाँधया नहर | वलायर यलाशलया नहर
तमिलनाड़ुया मू नहर - कावेरी डेल्टा नहर | निचली भवानी नहर | पेरियार परियोजना | मैटूर परियोजना
पञ्जाबया मू नहर - ऊपरी बारी दोआब नहर | नांगल नहर | पूर्वी नहर | बिस्त दोआब नहर | सरहिन्द नहर
पश्चिम बंगालया मू नहर - एडन नहर | तिलपाडा नहर | दामोदर नदीया नहर | मिदनापुर नहर
बिहारया मू नहर - गण्डक बांध नहर | त्रिवेणी नहर | पश्चिमी सोन नहर | पूर्वी सोन नहर
महाराष्ट्रया मू नहर - गोदावरी नहर | भण्डादरा बांधया नहर | मूठा नहर | मूला परियोजना | वीर परियोजना
राजस्थानया मू नहर - इन्दिरा नहर | कालीसिल परियोजना | गम्भीरी परियोजना | गूढा परियोजना | जग्गर परियोजना | पार्वती परियोजना | बाँकली परियोजना | बीकानेर नहर | मोरेल परियोजना
हरियाणाया मू नहर - गुडगाँवा नहर | पश्चिमी यमुना नहर