Jump to content

ब्रह्मजालसुत्तं

विकिपिडिया नं

तिपिटक

    विनय पिटक    
   
                                       
सुत्त-
विभंग
खन्धक परि-
वार
               
   
    सुत्त पिटक    
   
                                                      
दीघ
निकाय
मज्झिम
निकाय
संयुत्त
निकाय
                     
   
   
                                                                     
अंगुत्तर
निकाय
खुद्दक
निकाय
                           
   
    अभिधम्म पिटक    
   
                                                           
ध॰सं॰ विभं॰ धा॰क॰
पुग्॰
क॰व॰ यमक पट्ठान
                       
   
         

ब्रम्हजालसुत्त दीघनिकायया न्हापांगु ३४पु सुत्तया पुचः वा वग्ग ख। थ्व वग्गया नां ब्रह्म (प्रज्ञा) व जाल (जाः) स्वाना बुयावःगु ख। थ्व सुत्तय् चूलशील, मध्यलशील व महाशीलया परिमार्जन व ६२पु दित्तिया बारेय् खँ कनातःगु दु।

चूळसीलं (चूलशील)

[सम्पादन]
 • प्राणीपिनित मस्यायेगु, ल्वाभः मछ्येलिगु
 • मब्युगु चीज मकायेगु
 • सादा, इमानदार जीवन म्वायेगु
 • अनैतिक यौन स्वापू मतयेगु
 • मखुगु खँ मल्हायेगु
 • खःगु खँ जक्क ल्हायेगु
 • मभिंगु खँ मल्हायेगु
 • मनुतयेगु ल्वाकिगु खँ मल्हायेगु व मनुपिंत भिंगु जुइगु खँ ल्हायेगु
 • म्हुतु मल्हायेगु व कडा खँ मल्हायेगु
 • मनुतयेगु नुगः लेताइगु खँ ल्हायेगु, चुक्लि मयायेगु
 • ई स्वया धम्म व विनयया खँल्हाबल्हा यायेगु
 • स्पष्ट, थुइगु व बांलागु भासं खँल्हायेगु

मज्झिमसीलं (मज्झिमशील)

[सम्पादन]

महासीलं (महाशील)

[सम्पादन]

स्वयादिसँ

[सम्पादन]