Jump to content

पाब्लो पिकासो

विकिपिडिया नं
पाब्लो पिकासोया किपा
Signatur Pablo Picasso
Signatur Pablo Picasso

पाब्लो रुइज़ पिकासो (25 अक्टोबर 1881स मालागा, स्पेनय् - 8 अप्रिल 1973) छम्ह स्पेनिश किपामि व मूर्तिकार ख। वय्कःयात 20गु शताब्दीया महान कलाकारय् छम्ह नालेगु या। [१] वय्कःया पूवंगु नां पाब्लो डिएगो होसे फ्रांसिस्को डी पाउला हुआन नेपोमुसेनो मारिया डे लॉस रेमेदियोस सिप्रिआनो डे ला सान्तिसिमा त्रिनिदाद क्लितो रुइज़ इ पिकासो ख। [२] [३] वय्कःयात कयुबिजमया सह-पलिस्थामिया कथं दकले नांजा। [१] क्यूबिजम धाःगु कलाकारं वस्तुतयेत त्वथुला अमूर्त व ज्यामितीय रूपय् पुनर्संरचना याइगु कलाया विधा ख। [४] [५] पाब्लो पिकासों 20,000 स्वया अप्व किपा दयेकादिल। [६]

पिकासों मचा बिलेनिसें किपा च्वेगु व रंग तयेगु यायेस। वय्कःया न्हापांगु खं lápiz, "च्वसा"या निंति स्पेनिश खंग्वः ख। [७] [८]

सम्भवतः वय्कःया दकले नांजागु किपा Guernica ख गुकिलि Guernicaया नगरया बमबारी धुँकाया हताःया भयावहता क्यं। [९]

वय्कः 90 दं दुबिले वय्कःया छुं ज्या पेरिसया लूभय् में छगु प्रदर्शनीइ क्यन। लूभय् थःगु कला प्रदर्शित याइम्ह वय्कः दकले न्हापांम्ह कलाकार ख। [१०]

पिकासोया स्वम्ह मिसां प्यम्ह मचा दु। वय्कः 8 अप्रिल सन् 1973स नुगःया विफलता जुया मदियादिल।

प्रारंभिक जीवन

[सम्पादन]
पाब्लो पिकासो बूगु छें

पाब्लो पिकासो चित्रकार व शिक्षक होसे रुइज़ ब्लास्को व वय्कःया कला मारिया पिकासो लोपेज़या कायया रूपय् बुयादिगु ख। वय्कःया जन्मस्थान स्पेनया मालागाय् ख। [११] थःगु प्रारम्भिक दंय्, सन् 1898 तक्क, वयकलं थःगु अबु वा मां निम्हेसिगु हे नां छ्यला हस्ताक्षर याःगु खनेदु। सन् 1901या आसपास धुंका, वय्कलं थःगु माँया जक्क नांया हस्ताक्षर यानादिल। [६] च्यादं दुबिले पिकासों "द पिकाडोर" नांया थःगु न्हापांगु चिकं किपा दयेकादिल। सन् 1891स, पाब्लो उत्तरी स्पेनय् स्थानान्तरित जुयादिल, थन वय्कःया अबुं इन्स्तितुतो दा गुआर्दा य् ब्वंकादिगु जुयाच्वन। दच्छि धुंका, पाब्लों थ्व संस्थानय् अध्ययन यानादिल। [१२] पाब्लोया अबु थ्व ईले वय्कःया शिक्षक जुयाच्वन। [१] 1896स में वय्कलं बार्सिलोनाय् प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण यायेधुंका कला स्कूलय् अध्ययन यानादिल। [१३] दच्छि धुंका 1897य्, पिकासो माद्रिदय् आकादेमिया सान फर्नान्दो य् अध्ययन न्ह्यथनादिल। [११] सन् 1898य् वय्कलं एकेडमी त्वता विश्रामया निंति ओर्ता दे इब्रो वनादिल। सन् 1900इ वय्कः बार्सिलोनाय् छगु बुखँपौय् थःगु न्हापांगु चित्रण पिथनादिल।[१०] थुकिलि Template:Broken wikt link 50 स्वया अप्व किपा दुगु जुल। [१]

सदीया शुरुआत

[सम्पादन]

पिकासों सन् 1900स पेरिसय थःगु न्हापांगु यात्रा यानादिल। [११] अन, वय्कः म्याक्स याकूब, छम्ह च्वमि व पत्रकार, नाप च्वनादिल। म्याक्स न्हिन्हे ज्या याइबिले पाब्लो द्यनाच्वनिगु व म्याक्स बहनी द्यनिबिले पाब्लों ज्या यानादिगु जुल। पिकासों थःगु किपा चिकुबिले मि चयाकेत छ्वेकेमाःगु अवस्था तक्क नं वल। [३] लभर्स इन द स्ट्रिटMoulin डे ला galette पेरिसय् वय्कःया ज्याया दसिं ख। निगु हे किपा सन् 1900स च्वःगु ख। [१]

सन् 1901स वय्कः माद्रिद लिहाँझाल। अन, वय्कः छगु Arte Joven नांया बुखँपौय् ज्या यानादिल। [१] [३] वय्कः चित्रणया निंति जिम्मेदार जुयादिल। वय्कलं थःगु हस्ताक्षर "पाब्लो रुइज़ इ पिकासो"या थासय् "पिकासो"य् चिहाकः यानादिल।[३] [१०] थ्व हे ईले, वय्कःया तथाकथित ब्लू अवधि न्ह्यथन। पिकासो पेरिसय् स्वकः थ्यनादिल। सन्1904य् वय्कः अन हे क्वासियादिल। [६] ब्ल्यु अवधि सन् 1904य् क्वचाल। द सूपक्राउचिङ वुमन पिकासोया निगु किपाया दासु ख। निगु हे किपा सन् 1903स चित्रित जुगु ख। [१]

सन् 1905स, पिकासो हल्याण्डय् चाहिलादिल। [१२] दच्छिया दुने हे पाब्लोया "रोजा अवधि" न्ह्यथन। थ्व ईले पिकासों आपालं सर्कस मोतिभस् दयेकादिल।[११] गर्ल ब्यालेंसिंग अन अ बलद एक्टर थ्व ईया निपा किपा ख। निपा हे सन् 1905स रोजा अवधिया शुरुआतय् चित्रित जूगु ख। थ्व अवधि सन् 1907य् क्वचाल। [११]

पिकासोया जीवनया थ्व धुंकाया ईयात क्युबिजम धाइ। थ्व अवधिया शुरुआत सन् 1909स दिनांकित जु व सन् 1912स लगभग कवचाल। थ्व अवधि फ्रेंच चित्रकार पॉल सेजानद्वारा प्रेरित जुल। थ्व अवधियात क्युबिजम धाइ छाय् धाःसा वय्कलं थ्व ईले आपालं घन वा क्युब चित्रित यानादिल। थ्व ईले पाब्लो पिकासो संगीत वाद्ययंत्र व स्थिर-जीव वस्तु चित्रित याये यःकादिल। वय्कलं थःगु पासापिंगु किपा नं दयेकादिल। [६]

पिकासों सन् 1911स संयुक्त राज्य अमेरिकाय् थःगु न्हापांगु ब्वयेज्या यानादिल। दच्छि धुंका, सन् 1912स ग्रेट ब्रिटेनय् थःगु न्हापांगु ब्वयेज्या यानादिल। [१०] पाब्लोया अबु सन् 1913या मेय् मदियादिल। [१२]

न्हापांगु हलिम हताः ईले

[सम्पादन]

सन् 1912 निसें सन् 1919 तक्क पिकासोया तथाकथित सिंथेटिक क्युबिजम अवधि ख। थ्व ईले, वय्कलं थःगु किपाय् कोलाजतयेगु छ्यला न्ह्यथना दिल। [३] वय्कःया थ्व ईया ज्यायात पेपियर्स कोलेस धाइ। [११] वय्कलं न्हापांगु हलिमा हताया ईले थःगु समय रोमय् व्याथित यानादिल। [१०] सन् 1914स सकल वर्खा पिकासो एभिगननय् च्वनादिल। [१४] सन् 1915स, वय्कलं हानं यथार्थवादी किपात दयेकादिल। [११] [१४] थ्व हे दंया अन्तय् वय्कःया कला इवा मदयादिल।[१५] हलिम हताःया हुने, वय्कलं सेर्गेई Diaghilevया निंति छम्ह डिजाइनरया रूपय् नं ज्या यानादिल। [६]

सन् 1917स पिकासों ओल्गा कोक्लोवा, छम्ह रूसी नर्तकी नापलानादिल। थ्व हे दंय्, वय्कलं ओल्गा व इमिगु पासापिंगु थी-थी यथार्थवादी किपा दयेकादिल। दच्छि धुंका, वय्कलं ओल्गानाप इहिपा यानादिल। [६] हताःकालया लिपांगु बर्खा पिकासो व वय्कःया कलां बार्सिलोना व बिअरिट्ज़य् व्यतीत यानादिल। [१०]

न्हापांगु हलिम हताः धुंका

[सम्पादन]
पाब्लो पिकासो(1937)या "Guernica" अंगलय्

सन् 1921स पिकासोया काय् पॉलया जन्म जुल। थ्व अवसरया हुनिइ वय्कलं थःगु कला व काय् दूगु यक्व किपा दयेकादिल।[१०] पॉल पिकासोया छम्ह जक्क वैध काय् ख। [१६] सन् 1925स वय्कलं पेरिसय् अतियथार्थवादी प्रदर्शनीइ ब्वति कयादिल। [१०] सन् 1924 व 1926 दथुइ, पिकासों एबस्ट्राक्ट स्थीर जीवन किपात दयेकिगुलि झुकाव क्यनादिल। सन् 1927स , वय्कलं मेरी Thérèse वाल्टर म्हासीकादिल। थ्व मिसा वय्कःया मॉडल व मिस्ट्रेस जुवन। [११] सन् 1928स वय्कलं छगु न्हुगु काल न्ह्यथनादिल। वय्कलं मूर्तिकला ज्या न्ह्यथनादिल।[१०] सन् 1931स, वय्कलं थःगु कला त्वता थःगु मिसानाप Boisgeloupय् स्थानांतरित जुयादिल। अन इपिं छ्गु कन्ट्री होमय् च्वनादिल। थन, पिकासोया मूर्तितयेगु जक्क निंति छगु क्वथा दयाच्वन। [१७] सन् 1932 धुंका वय्कलं Marie-Thereseयात मोदेलया रुपय् छ्यलादिल। [१०] स्पेनय् छगु यात्राया हुनिं वय्कलं थःगु किपाय् दों ल्वापुयात न्हुगु विषयया रुपय् हयादिल।[११] सन् 1935स पिकासोया म्ह्याय् Maia, बुल।[६] थ्व ईले Maia बुगुलिं वय्कःयात थःगु कला नं छोडपत्र दत। [१०] सन् 1936स पिकासोयात प्रादो संग्रहालयया निदेशकया रूपय् माद्रिदय् छगु ज्या दत।[११] थ्व ईले स्पेनिश गृह युद्ध न्ह्यथन। सन् 1937या 26 अप्रिल खुनु स्पेनया Guernicaय् जर्मन बम वर्षा जुल। पिकासों थुकिया प्रभावयात थःगु दकले नांजाःगु किपाय् छगु Guernica दयेकेत छ्यलि। [१८] थ्व किपा नि लाय् दयेके सिधल। थ्व दकले न्ह्यः सन् 1937स पेरिसय् स्पेनिश पेभिलियनय् प्रदर्शित जुल। [६]

लिउ हलिम हताः ईले

[सम्पादन]

सन् 1938स पिकासोया मां मन्त। लिउ हलिम हताः सन् 1939या सेप्टेम्बर 1 खुनु न्ह्यथने धुंका पिकासो पेरिस लिहांझाल। [१०] सन् 1943या आसपास, वय्कलं किपामि Françoise Gilot म्हसीकादिल। वय्कः निम्हेसिया दथुइ छम्ह काय् व छम्ह म्ह्याय् बुल। [६] सन् 1941स, वय्कलं थःगु न्हापांगु नाटक "Le desir attrapé par la queue" (अंग्रेजीइ:Desire Caught by the Tail) च्वयादिल। थुकिया न्हापांगु मंचन सन् 1944स जुल। [११] [१९] थ्व नापं सन् 1944स पिकासो कम्युनिस्ट पार्टीइ आबद्ध जुयादिल। [१०] पिकासो लगभग पूर्ण हताः काल पेरिसय् च्वनादिल। [२०] [२१]

लिधंसा

[सम्पादन]
 1. १.० १.१ १.२ १.३ १.४ १.५ १.६ Pablo Picasso. biography.com. 01-11-2009 कथं।
 2. On-line Picasso Project. Prof. Dr. Enrique Mallen. 2009-12-30 कथं।
 3. ३.० ३.१ ३.२ ३.३ ३.४ Biography of Pablo Picasso. Buzzle.com. 01-11-2009 कथं।
 4. Cubism - Credo Reference Topic. credoreference.com (2012 [last update]). 7 March 2012 कथं।
 5. Cubism entry of the allword dictionary. allword.com. 01-11-2009 कथं।
 6. ६.० ६.१ ६.२ ६.३ ६.४ ६.५ ६.६ ६.७ ६.८ About Pablo Picasso. Artists Rights Society (ARS), New York. 01-11-2009 कथं।
 7. Wertenbaker, Lael (1967). The World of Picasso – Time–Life Library of Art. Alexandria, Virginia: Time-Life Books.
 8. Picasso's Secret Guernica. web.org.uk (2012 [last update]). 7 March 2012 कथं।
 9. Guernica by Pablo Picasso. pablopicasso.org (2012 [last update]). 7 March 2012 कथं।
 10. १०.०० १०.०१ १०.०२ १०.०३ १०.०४ १०.०५ १०.०६ १०.०७ १०.०८ १०.०९ १०.१० १०.११ १०.१२ Biography of Pablo Picasso in table form. DJT Fine Art Gallery. 01-11-2009 कथं।
 11. ११.०० ११.०१ ११.०२ ११.०३ ११.०४ ११.०५ ११.०६ ११.०७ ११.०८ ११.०९ ११.१० Picasso's biography in table form (German). dhm.de. 19-11-2009 कथं।
 12. १२.० १२.१ १२.२ All about Pablo Picasso - The official site. Succession Picasso 2008. 19-11-2009 कथं।
 13. Picasso's life (German). Boris Chomski. 19-11-2009 कथं।
 14. १४.० १४.१ All about Pablo Picasso - The official site. Succession Picasso 2008. 10-1-2010 कथं।
 15. Biography of Pablo Picasso. biography.com. 10-01-2010 कथं।
 16. Biography of Pablo Picasso. biography.com. 28-06-2010 कथं।
 17. Biography of Pablo Picasso. biography.com. 28-06-2010 कथं।
 18. Picasso : Biography. picasso.fr. 28 July 2010 कथं।
 19. Picasso : Biography. picasso.fr (2011). 13 February 2011 कथं।
 20. Picasso, Pablo (1881 - 1973) - Credo Reference Topic. credoreference.com (2011 [last update]). July 28, 2011 कथं।
 21. PABLO PICASSO from Great Lives: A Century in Obituaries. credoreference.com (2011 [last update]). July 28, 2011 कथं।

मेमेगु जाथाय्

[सम्पादन]