Jump to content

चिकं

विकिपिडिया नं
मचिकं

चिकं छगू कथंया उर्जास्रोत खः। चिकं पुचलय् लः स्वया ताकूगु थीथी प्रकारया रसायनिक पदार्थ ला। चिकंयात निता मू ख्यलय् बायेछिं-

 • म्वामि चिकं (Organic oils): म्वामितेगु म्हं दयावैगु चिकं। थ्व चिकं व म्हःया दाःयात लिपिद धाइगु या। थी-थी कथंया स्वांमा, सिमा, घाँय्, पेपांचू व मेमेगु प्राणीतेसं थीथी कथंया चिकं दयेकिगु या। नसाय् छ्येलिगु चिकं थन्यागु हे चिकं ख। थ्व चिकंया छुं दसु थ्व कथं दु-
  • तूचिकं
  • ओलिभ चिकं
  • सनफ्लावर चिकं
 • बंचिकं (Mineral oils): बंय् दुने दया वैगु चिकं बंचिकं ख। थ्व चिकंयात उर्जास्रोतया रुपय् छ्येलिगु या। थ्व चिकं परापूर्वकालय् मदयावंगु प्राणीतेगु म्हः बुंया क्वय् लावंसें बुंया वजनं क्वतिला पिहां वैगु चिकं ख। थ्व चिकंया छुं दसु थ्व कथं दु-
  • मचिकं
  • पेत्रोल
  • दिजेल

चिकंया छ्येला[सम्पादन]

चिकंयात थी-थी ज्याय् छ्येलेछिं। मनू लहनाय् थ्व पदार्थपुचःयात थ्व कथंया ज्याय् छ्येलातःगु खनेदु-

 • नसा ज्वरे यायेत
 • समाः ज्याय् समाःज्वलंया कथं
 • उर्जास्रोतया रुपय्
 • चिकं-रंग छ्येला किपा दयेकेत
 • क्वाःजः हिलेत, त्रान्सफर्मरया रुपय्
 • ज्याभःतेगु बः चुलूकेत, लुब्रिकेन्तया रुपय्

स्वयादिसँ[सम्पादन]