Jump to content

धौलाना तहसील

विकिपिडिया नं
धौलाना तहसील
—  तहसील  —
देय् भारत
राज्य उत्तरप्रदेश
जिल्ला

धौलाना तहसील भारतया उत्तरप्रदेश राज्यया हापुड जिल्लाया छगू तहसील ख।

गां[सम्पादन]

थ्व तहसीलया गां थ्व कथं दु [१]-

 • अतरौली
 • अब्दुल्लापुर मोड़ी
 • अमापुर लौढ़ा
 • आजमपुर
 • आलमपुर
 • इकलहेड़ी
 • इकलहेड़ी
 • इब्राहिमपुर तिसौली
 • उदयरामपुर नंगला
 • ऊचा अमीपुर
 • कुराना
ककराना


 • कन्दौला
 • कन्दौली
 • कपूरपुर
 • कमरुद्दीन नगर
 • कमालपुर
 • करनपुर जट्ट
 • करनपुर जट्ट
 • करीमपुर भाईपुर
 • खेड़ा (देहात)
 • खेड़ा न.प. पिलखुवा
 • खैरपुर खैराबाद
 • गालन्द
 • गोरधनपुर
 • चचोई
 • चन्दपुरा
 • छज्जूपुर
 • छजारसी कुलीचनगर
 • छजारसी कुलीचनगर
 • जादौंपुर
 • डूहरी
 • डूहरी
 • डहाना
 • डहाना
 • डासना
 • डोमा टीकरी
 • देहरा
 • देहरा
 • दहपा
 • दहपा
 • दहीरपुर रज्जाकपुर
 • दौलतपुर ढीकरी
 • धर्मपुर 15 बिस्वा
 • धर्मपुर 5 बिस्वा
 • धौलाना
 • धौलाना
 • नगरपालिका पिलखुवा
 • नन्दपुर
 • नन्दलाल पुर
 • नरैना
 • नरायनपुर वासका
 • नंगला काशी
 • नंगला गज्जू
 • नंगला छज्जू
 • नान
 • परतापुर
 • परसौन
 • पारपा
 • पीपला बन्दपुर
 • बझेड़ा कलां
 • बझैड़ा खुर्द
 • बझैड़ा खुर्द
 • बड़ौदा सिहानी
 • बहरमन्दपुर
 • बासतपुर
 • भटियाना
 • भटियाना
 • भूडॢया
 • भावा
 • भोवापुर
 • मतनावली
 • मदापुर मुस्तफाबाद
 • मुकर्रमतपुरमिथनपुरा
 • मुबारिकपुर बदरखा
 • मुरशदपुर मजरा सपनावत
 • मीरपुर खुडॢयाला
 • मीरपुर मजरा
 • मीरापुर
 • रघुनाथपुर
 • रावली
 • रूठरी
 • लतीफपुर मजरा सपनावत
 • लाखन
 • लालपुर
 • शेखपुर खिचरा
 • शाहपुर फगौता
 • शाहबुद्दीन नगर
 • गिरधरपुर तुमरैल
 • गिरौनी
 • निधावली
 • पिपलहेड़ा
 • पिलखुवा देहात
 • फिरोजपुर
 • मिर्जापुर पट्टी
 • हिन्डालपुर
 • हिम्मतनगर
 • सिखैड़ा
 • सिरोधन
 • सिवाया
 • हसनपुर लौढ़ा
 • हसनपुर लौढ़ा
 • हापुड़
 • हावल
 • सपनावत
 • सपनावत
 • समाना
 • समाना
 • सुखदेवपुर
 • सालेहपुर कोटला
 • सौलाना

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]