Jump to content

उत्तर प्रदेशया जिल्ला

विकिपिडिया नं

उत्तरप्रदेशया जिल्ला थ्व कथं दु-

विभाग व जिल्ला[सम्पादन]

विभाग मुख्यालय जिल्ला मानकिपा
आगरा विभाग आगरा
अलीगढ़ विभाग अलीगढ़
इलाहाबाद विभाग इलाहाबाद
आज़मगढ़ विभाग आज़मगढ़
बरेली विभाग बरेली
बस्ती विभाग बस्ती
चित्रकूट विभाग चित्रकूट
देवीपाटन विभाग गोंडा
फ़ैज़ाबाद विभाग फ़ैज़ाबाद
गोरखपुर विभाग गोरखपुर
झांसी विभाग झांसी
कानपुर विभाग कानपुर
लखनऊ विभाग लखनऊ
मेरठ विभाग मेरठ
मिर्ज़ापुर विभाग मिर्ज़ापुर
मुरादाबाद विभाग मुरादाबाद
सहारनपुर विभाग सहारनपुर
वाराणसी विभाग वाराणसी

स्वयादिसँ[सम्पादन]