द्रविद भाय् माचाछि

विकिपिडिया नं

द्रविड भाषा परिवार हलिंया छगू मू भाषा परिवार ख। थ्व भाषा परिवार दुने तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड भाषा, मलयालम भाषा, तुलु भाषा, कडवा भाषा आदि भाषा ला।

स्वयादिसँ[सम्पादन]