पुचः:भाय्

विकिपिडिया नं
(Redirected from पुचः:भाषा)

हलिमया भाषा (भाय्) यागु च्वसुतयेगु पुच: |

पुच "भाय्"य् दुगु च्वसुत।

२ सकलय् थ्व बियातःगु २ पौस थ्व पुचले दु।