पुचः:भाषा

विकिपिडिया नं
थन झासँ: navigation, मालादिसँ

हलिमया भाषा (भाय्) यागु च्वसुतयेगु पुच: |

Commons-logo.svg
विकिमिडिया मंका य् थ्व विषय नाप स्वापु दुगु मिडिया दु:

उपपुचःतः

थ्व पुचले ६ सकलय् बियातःगु ६ उपपुचःतः दु।

पुच "भाषा"य् दुगु च्वसुत।

६३ सकलय् थ्व बियातःगु ६३ पौस थ्व पुचले दु।