थेरीगाथा

विकिपिडिया नं

तिपिटक

    विनय पिटक    
   
                                       
सुत्त-
विभंग
खन्धक परि-
वार
               
   
    सुत्त पिटक    
   
                                                      
दीघ
निकाय
मज्झिम
निकाय
संयुत्त
निकाय
                     
   
   
                                                                     
अंगुत्तर
निकाय
खुद्दक
निकाय
                           
   
    अभिधम्म पिटक    
   
                                                           
ध॰सं॰ विभं॰ धा॰क॰
पुग्॰
क॰व॰ यमक पट्ठान
                       
   
         

थेरीगाथा बुद्ध धर्मया महाग्रन्थ त्रिपिटकया सुत्तपिटकया खुद्दकनिकायया छगू खण्ड ख। खण्डय् थेर (थकाली वा जेथापिं) भिक्षुणीतेसं च्वयातःगु ७३पू चिनाखँ १६गू निपातय् स्वथनातःगु दु। थेरीगाथा त्रिपिटकया छगू मू खण्ड जक्क मखुसें मानव इतिहासया नं छगू महत्त्वपूर्ण दसु ख। प्राचीन मानव इतिहासय् मिसाच्वमितेसं रचना यानातःगु अति विरल साहित्यया थ्व छगू उदाहरणीय दसु ख। थ्व गाथाय् बुद्धकालीन धर्मय् मिजं व मिसातेगु दथुइ प्रज्ञा कायेगु क्षमता भिन्न मजूगु धकाः ब्वयातःगु दु। प्राचीन रुढीवादी चिन्तन दूगु समाजय् थ्व छगू तसकं उदार विचारय् आधारित चिनाखँमुना खः धैगु विज्ञतेगु मत दु। थेरीगाथाय् दुथ्याःगु चिनाखँ च्वपिं च्वमित समाजया विभिन्न वर्गं वःपिं धैगु खं सीकेछिं। थ्व गाथाय् मचा सीम्ह मां (थे गा ६.१ व ६.२), भिक्षुणी जूम्ह न्हापाम्ह वेश्या (थे गा ५.२), भिक्षुणी जुइन्ह्यः तःमिम्ह मिसा (थे गा ६.५), बुद्धया चिरिमां महापजापति गोतमी (थे गा ६.६) आदिपिनिगु चिनाखँ संकलित दु।

निपात[सम्पादन]

थेरीगाथायात छन्दया ल्या कथं १६गू थी-थी निपातय् विभक्त यानातःगु दु। थ्व गाथया निपातत थ्व कथं दु [१] -

निपात गाथातेगु नां रचयिता भिक्षुणी लिखँ
एककनिपातो अञ्‍ञतराथेरी गाथा, मुत्ताथेरी गाथा, पुण्णाथेरी गाथा, तिस्साथेरी गाथा, अञ्‍ञतरा तिस्साथेरी गाथा, धीराथेरी गाथा, वीराथेरी गाथा, मित्ताथेरी गाथा, भद्राथेरी गाथा, उपसमाथेरी गाथा, मुत्ताथेरी गाथा, धम्मदिन्‍नाथेरी गाथा, विसाखाथेरी गाथा, सुमनाथेरी गाथा, उत्तराथेरी गाथा, सुमना वुड्ढपब्बजिताथेरी गाथा, धम्माथेरी गाथा, सङ्घाथेरी गाथा अञ्‍ञतराथेरी, मुत्ताथेरी, पुण्णाथेरी, तिस्साथेरी, अञ्‍ञतरातिस्साथेरी, धीराथेरी, वीराथेरी, मित्ताथेरी, भद्राथेरी, उपसमाथेरी, मुत्ताथेरी, धम्मदिन्‍नाथेरी, विसाखाथेरी, सुमनाथेरी, उत्तराथेरी, सुमना वुड्ढपब्बजिताथेरी, धम्माथेरी, सङ्घाथेरी
दुकनिपातो अभिरूपनन्दाथेरीगाथा, जेन्ताथेरीगाथा, सुमङ्गलमाताथेरीगाथा, अड्ढकासिथेरीगाथा, चित्ताथेरीगाथा, मेत्तिकाथेरीगाथा, मित्ताथेरीगाथा, अभयमातुथेरीगाथा, अभयाथेरीगाथा, सामाथेरीगाथा
तिकनिपातो अपरासामाथेरीगाथा, उत्तमाथेरीगाथा, अपराउत्तमाथेरीगाथा, दन्तिकाथेरीगाथा, उब्बिरिथेरीगाथा, सुक्‍काथेरीगाथा, सेलाथेरीगाथा, सोमाथेरीगाथा
चतुक्कनिपातो भद्दाकापिलानीथेरीगाथा
पञ्चकनिपातो अञ्‍ञतराथेरीगाथा, विमलाथेरीगाथा, सीहाथेरीगाथा, सुन्दरीनन्दाथेरीगाथा, नन्दुत्तराथेरीगाथा, मित्ताकाळीथेरीगाथा, सकुलाथेरीगाथा, सोणाथेरीगाथा, भद्दाकुण्डलकेसाथेरीगाथा, पटाचाराथेरीगाथा, तिंसमत्ताथेरीगाथा, चन्दाथेरीगाथा
छक्कनिपातो पञ्‍चसतमत्ताथेरीगाथा, वासेट्ठीथेरीगाथा, खेमाथेरीगाथा, सुजाताथेरीगाथा, अनोपमाथेरीगाथा, महापजापतिगोतमीथेरीगाथा, गुत्ताथेरीगाथा, विजयाथेरीगाथा
सत्तकनिपातो उत्तराथेरीगाथा, चालाथेरीगाथा, उपचालाथेरीगाथा
अट्ठकनिपातो सीसूपचालाथेरीगाथा
नवकनिपातो वड्ढमातुथेरीगाथा
एकादसनिपातो किसागोतमीथेरीगाथा
द्वादसकनिपातो उप्पलवण्णाथेरीगाथा
सोळसनिपातो पुण्णाथेरीगाथा
वीसतिनिपातो अम्बपालीथेरीगाथा, रोहिनीथेरीगाथा, चापाथेरीगाथा, सुन्दरीथेरीगाथा, सुभाकम्मारधीतुथेरीगाथा
तिंसनिपातो सुभाजीवकम्बवनिकाथेरीगाथा
चत्तालीसनिपातो इसिदासीथेरीगाथा
महानिपातो सुमेधाथेरीगाथा

स्वयादिसँ[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]