गनपाउडर

विकिपिडिया नं
A modern black powder substitute for muzzleloading rifles in FFG size

गनपाउडर सल्फर, ह्यंग्वापोटासियम नाइट्रेट (KNO3)या छगू मिश्रण ख। थ्व वस्तु छकलं छ्वै व क्वागु ठोस व वाष्प पिकाया मुइ। थ्व वस्तुया थ्व हे प्रकृतिया कारणं थुकियात फायरआर्मय् प्रोपेलेन्ट व आतिशवाजीइ पाइरोटेक्निक कम्पोजिसनया रुपय् छ्यलिगु या।

स्वयादिसँ[सम्पादन]