Jump to content

क्लियोप्याट्रा ७

विकिपिडिया नं
मिस्रया छम्ह देवी बेसाल्टया रूपय् क्लियोप्याट्राया झ्वाता, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दीया उत्तरार्धय्। हर्मितेज संग्रहालय, सेन्ट पिटर्सबर्ग
क्लियोप्याट्रा ७ व वय्कःया काय्सिजरियन देन्देराया देगलय्।
क्लियोप्याट्रा ७या छगु सिक्का
एन्टनी व क्लियोप्याट्राया सिक्का

मिस्रया लानी क्लियोप्याट्रा, इतिहासया दकले नांजापिं मिसाय् छम्ह ख। वय्कःया नां क्लियोप्याट्रा ७ फिलोपेटर (ई.पू. ६९ -१२ अगस्त, ई.पू.३० ) ख। वय्कः मिस्रय् सिकंदर महानद्वारा निर्धारित लिपाम्ह फारो ख। वंशज कथं, वय्कः छम्ह म्यासेदोनियन राजकुमारी ख। वय्कः मदयेधुंका, मिस्र एजिप्टस नांया रोमन प्रान्त जुवन।

वय्कःया जीवनया मू ऐतिहासिक स्रोत प्लूटार्कया एंटनीया जीवन या अनुवादत ख।[१] एन्टनी एण्ड क्लियोप्याट्रा विलियम शेक्सपियरं सन् १६०३ व १६०७ दथुइ च्वयादिगु विश्वास दूगु नांजाःगु वियोगान्त ख। थ्व दकले न्ह्यः सन् १६२३स ध्वागु जुल।

जीवन[सम्पादन]

क्लियोप्याट्रा वः ईया मिस्रया राजधानी अलेक्जान्द्रियाय् बुगु ख। वय्कः १८दं दुबिले वय्कःया अबु, सु जुजु नं ख, मदयादिल। वय्कः व वय्कःया किजा, टॉलेमी १३म्ह मिस्रया शासक जुयादिल। वय्कः लानी व वय्कःया किजा जुजु जुयादिल। वय्कःया किजा १२दं जक्क दूगुलिं वय्कः वास्तविक शासक जुयादिल।

क्लियोप्याट्रां दरबारियातयेगु दथुइ छुं शत्रु दयेकादिल। क्लियोप्याट्राया शासनकाल हिजडा पॉन्तियस (Pothinus)या नेतृत्त्वय् जूगु दरबारियातयेगु छगु षड्यन्त्रं क्वचाल। करिब ५१ से ४८ ईसा पूर्व दथुइ इमिसं क्लियोप्याट्रायात सत्ताच्यूत याना टोलेमीयात छम्ह जक्क शासक दयेकल। लिच्वःकथं, वय्कलं देय् त्वते माल। टोलेमी जुजु जुसां मचा जक्क जूगुलिं पॉन्तियस व उइगु पुचः मिस्रया धाथेंया शासक जुल।

सिजर व पम्पेइ[सम्पादन]

व ईले निम्ह रोमन जनरलत रोमन गणराज्यया नेतृत्त्वया निंतिं ल्वानाच्वन। इपिं पम्पेइ व जुलियस सिजर ख। जुलियस सिजरं ४८ ई.पू.स यवनय् जूगु Pharsalusया ल्वापुइ पम्पेइयात बुकल। पम्पेइ Pharsalusनं मिस्रय् बिसुंवन व अन टलेमीया आदेशय् वय्कःयात स्यानाबिल।

तलेमी व वय्कःया समर्थकतयेसं सिजर प्रसन्न जुइ धैगु भलसा कासां थ्व छगू तःधंगु भूल जुवन। सिजरं थःगु विरुद्ध ल्वापिं यक्व सिनेटरतयेत माफी बिधुंकुगु जुल। वय्कःया उद्देश्य रोमय् शान्तिया वातावरणया जग दयेकिगु ख। पम्पेइया हत्यां सिजरया योजनायात दथुंइ चानाछ्वल। झन्, पम्पेइ छम्ह रोमन कन्सुल व सिजरया छम्ह जक्क म्ह्याय् जुलियाया विधुर जुयाच्वन। अझ, पोम्पेइयात थःगु 5म्हम कला व मस्तयेगु न्ह्यःने इपिं जहाजय् दुबिले व पम्पेइ जहाजं पिहां जक्क वःबिले स्यानाबिल। थुकिलिं पम्पेइया शक्तिशाली परिवार व समर्थकतयेसं सिजरयात गब्लें मल्वमंकिगु व न्हयाबिलें शत्रु जुइगु सुनिश्चित यात।

अले सिजर मिस्रया राजधानी अलेक्जेन्द्रियाय् वल। आर्थिक रुपं मिस्र रोमया मनुतयेत नकेत गाःक्क कि दूगु छगु अन्नभण्डार जुयाच्वन। क्लियोप्याट्रां सिजरयात वय्कःया थःगु हे आजूचाःगु पहलं लसकुस यानादिल। वय्कः छगु गलैंचाय् द्यनादिल। वय्कःया च्यतयेसं व्य्कःयात दुनेतया गलैंचा पिनें फ्येनाबिल। व गलैंचा सिजर च्वानाच्वंगु लाय्कूलि यंकल। गार्डतयेसं छुं मनुतायेसं छगू गलैंचा क्वाबिनाच्वंगु खन व इमित मदिकुसें वनेबिल। इमिसं व गलैंचा सिजर इथासय् थ्यंकल। अले क्लियोप्याट्रा गलैंचां पिहांवल। सिजर वय्कःनाप मतिनाय् क्वबाल व इपिं प्रेमी जुल। थ्व ईले क्लियोप्याट्रा २१दं व सिजर ५२दं जुयाच्वन।

सिजरं क्लियोप्याट्रायात हानं लानी दयेकिगु फैसला यानादिल। तलेमीयात थ्व खं मयेल। थुकिया निंतिं यक्व ल्वापू धुंका सिजरं त्यात। तलेमी बिसुंवनेत स्वबिले नाइल खुसिइ कुतुं वना क्वबाना सित। मेम्ह चिधंम्ह किजा जुजु जुल व हानं क्लियोप्याट्रा मिस्रया वास्तविक शासक जुल। क्लियोप्याट्रां जुलियस सिजरनाप इहिपा मयासां इमिगु छम्ह काय् दयाच्वन। वय्कःया नां सिजरियन ख।

सिजरियन बुजक्क बुबिले सिजरयात सिनेटय् स्यानाबिल। १५ मार्च, ४४ ई.पू.स क्लियोप्याट्रा व वय्कःया आसपासे रोमय् दुबिले हे सिजरयात स्यानाबिल। थ्व धुंका वय्कः मिस्रय् लिहांझाल।

मार्क एन्टनी व अक्टेभियन[सम्पादन]

सिजरया सेनापति मार्क एन्टनी व सिजरया वैध उत्तराधिकारी अक्टेभियन जाना सिजरया विरुद्ध षड्यन्त्र याइपिंगु पुचःयात बुकल। थ्व पुचःया नेतृत्त्व यापिं ब्रुटस व क्यासियस पूर्वी भूमध्य सागरय् थःगु सेना यंका अनया यक्व भूभाग थःगु अधीनय् नियन्त्रण यानातल। थ्व मुद्दा अंततः म्यासेडोनियाया फिलिप्पीया ल्वापुं सिधयेकल।

सिजरया थाय् स्वंम्ह संयुक्त कन्सुलतयेगु निक्वःगु त्रैधया रुपय् काल। इमिगु नां अक्टेभियन, मार्क एन्टनी व लेपिदस ख। लेपिदस छम्ह चिधंम्ह पात्र जक्क ख व साम्राज्यया दीर्घकालीन भाग्य एन्टनी व अक्टेभियनया छगु संघर्षं निर्णय यात। मार्क एन्टनी क्लियोप्याट्रा स्वेत वःबिले वय्कःनाप मतिना जुल, तर एन्टनीया न्हापा हे छम्ह कला दयाच्वन। क्लियोप्याट्राया अझ स्वंम्ह मचा दत। उकिलि निम्ह जुडुवा जुल व स्वंमेसियाँ हे अबु मार्क एन्टनी ख।

अक्टेभियन व एन्टनी दथुया संघर्ष तःच्वया वन व याकनं हे हताः जुवन। क्लियोप्याट्रा तःमि जुकथं वय्कलं थःगु ध्येबा एन्टनीया ग्वहालिइ छ्येल। तर अक्टेभियनं हताः त्यात। वय्कः रोमन साम्राज्यया शासक जुयादिल व अगस्टस वा सिजर अगस्टसया नां कयादिल। वय्कलं क्लियोप्याट्रां मिस्रया नियन्त्रण थःगु ल्हातिइ कयादिल। वय्कःया राज्य अगस्टसया अधीनय् लायेधुँका वय्कलं छम्ह एस्पं (विष दूम्ह बी) थःइत न्याका आत्महत्या यानादिल। एन्टनीं नं आत्महत्या यात।

सिजरियनयात अक्टेभियनं स्यात व क्लियोप्याट्राया मेमेपिं मस्तयेत रोमय् कैदीया रूपय् यंकल। इपिंइ निम्ह मफुया सीत तर क्लियोप्यट्राया म्हाय् क्लियोप्याट्रा सेलिन द्वितीयं अफ्रिकाया नुमिदियाया जुजु जुबा द्वितीयनाप इहिपा यात। अक्टेभियनं इमित माउरिटानियाय् शासन यायेत छ्वल। इमिसं थःगु दक्वं जीवन अन हे म्वात व मस्त दयेकल।[२] [३]

क्लियोप्याट्रा गुलि तःमि धइगु विषयय् यक्व बाखँत दु तर थुकिया वास्तविकताया बारेय् झी पक्का जुइ मफु। दसु, छपु बाखँ कथं वय्कलं थःगु छ्येंगु नाइसे च्वंकेत दुरूइ मोहो ल्हुइगु या। छपु मेगु बाखँ कथं वय्कलं एंटनीनाप वय्कलं दकले थिकेगु नसा दयेकेफु धका बाजी तल। बाजी त्यायेत वय्कलं छगु मोतिया न्ह्याय्पं बाली वाउँपाउँ(भिनेगर)इ ल्वाकछ्याना त्वनादिल।

लिधंसा[सम्पादन]

  1. Bradford, Ernle Dusgate Selby 2000. Cleopatra . Penguin Group. 9780141390147 ISBN
  2. Roller D.W. 2003. The world of Juba II and Kleopatra Selene: royal scholarship on Rome's African frontier . Routledge, London.
  3. प्राचीन माउरीटानिया राज्य आयाःगु पश्चिम सहाराया दक्षिणय् एट्लाण्टिक तटय्, आधुनिक माउरीटानिया दूगु थासय् मला । अबिलेया राज्य आःया अल्जेरियादूगु थासय् दयाच्वंगु छगु बर्बर राजतन्त्र ख।