Jump to content

काव्य

विकिपिडिया नं

काव्य साहित्यया छगू विधा ख। थ्व विधाय् गद्यय् च्वइगु सफूत ला।

खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्येलेज्या[सम्पादन]

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या दक्ले न्ह्य संस्कृतय् जुगु ख। लिपा थ्व खँग्वयागु तत्सम खँग्वया रुपे यक्व भासे, यक्व कथलं छ्येलेज्या जुल।

काव्यलक्षण[सम्पादन]

संस्कृतया साहित्यशास्त्रितेसं 'काव्यया लक्षण' वर्णन यानातःगु दु गुकिलि छुं थ्व कथं दु:

 1. "संक्षेपात् वाक्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्ना, पदावली काव्यम्" (अग्नि पुराण);
 2. "शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली" (दंडी)
 3. "ननु शब्दार्थों कायम्" (रुद्रट);
 4. "काव्य शब्दोयं गुणलंकार संस्कृतयो: शब्दार्थयोर्वर्तते" (वामन);
 5. "शब्दार्थशरीरम् तावत् काव्यम्" (आनन्दवर्धन);
 6. "निर्दोषं गुणवत् काव्यं अलंकारैरलंकृतम् रसान्तितम्" (भोजराज);
 7. "तददोषौ शब्दार्थों सगुणावनलंकृती पुन: क्वापि" (मम्मट)
 8. "गुणालंकाररीतिरससहितौ दोषरहिती शब्दार्थों काव्यम्" (वाग्भट);
 9. "निर्दोषा लक्षणवी सरीतिर्गुणभूषिता, सालंकाररसानेकवृत्तिर्भाक् काव्यशब्दभाक्" (जयदेव);
 10. "काव्यं रसादिमद् वाक्यम् श्रुर्त सुखविशेषकृत्" (आचार्य शौद्धोदनि)
 11. "वाक्यम् रसात्मकम् काव्यम्" (विश्वनाथ)
 12. "गुणवदलङकृतञ्च काव्यम्" (राजशेखर)

काव्यशास्त्रनाप सम्बन्धित ग्रन्थ[सम्पादन]

टीकात

स्वया दिसँ[सम्पादन]