आसामया जिल्लातेगु धलः

विकिपिडिया नं

भारतया आसाम राज्यय् ३५गु जिल्ला दु। थ्व जिल्लात थ्व कथं दु-

कोद ‌जिल्ला मू नगर जनसंख्या (२००१)[१] क्षेत्रफल (वर्ग किमि) जनघनत्त्व (प्रति वर्ग किमि) मानकिपा
BA बरपेटा बरपेटा १,६९३,१९० ३,२४५ ५०६
BO बङाइगाँो बङाइगाँो ७३२,६३९ १,७२४ ४२५
CA काछार काछार १,७३६,३१९ ३,७८६ ३८१
DA दरं मङ्गलदै ९०८,०९० ३,४८१ ४३२
DM धेमाजि धेमाजि ६८८,०७७ ३,२३७ १७६
DB धुबुरी धुबुरी १,९४८,६३२ २,८३८ ५७६
DI डिब्रुगड़ डिब्रुगड़ १,३२७,७४८ ३,३८१ ३४७
GP गोवालपारा गोवालपारा १,००८,९५९ १,८२४ ४५१
GG गोलाघाट गोलाघाट १,०५८,६७४ ३,५०२ २७०
HA हाइलाकान्दि हाइलाकान्दि ६५९,२६० १,३२७ ४०९
JO योरहाट योरहाट १,०९१,२९५ २,८५१ ३५४
KA कार्बि आंलं डिफु ९६५,२८० १०,४३४ ७८
KR करिमगञ्ज करिमगञ्ज १,२१७,००२ १,८०९ ५५५
KK कोकराझार कोकराझार ९३०,४०४ ३,१२९ २९७
LA लखिमपूर लखिमपूर १,०४०,६४४ २,२७७ ३९१
MA मरिगाँओ मरिगाँो ९५७,८५३ १,७०४ ४५५
NG नगाँओ नगाँो २,८२६,००६ ३,८३१ ६०४
NL नलबारी नलबारी ७६९,९१९ २,२५७ ५०४
NC डिमा हाछाओ हाफलं २१३,५२९ ४,८८८ ३८
SI शिवसागर शिवसागर १,१५०,२५३ २,६६८ ३९५
SO शोणितपुर तेजपुर १,९२५,९७५ ५,३२४ ३१५
TI तिनिचुकीय़ा तिनिचुकीय़ा १,३१६,९४८ ३,७९० ३०३
कामरूप आमिनगाओँ १,५१७,२०२
कामरूप १,२६०,४१९
बाक्सा मुछलपुर ९५३,७७३
ओदालगुरि ओदालगुरि ८३२,७६९
चिरां काजलगाँो ४८१,८१८

लिधंसा[सम्पादन]

  1. District Census २०११. Census२०११.co.in.

स्वयादिसँ[सम्पादन]


आसामयागु जिल्लातः
ओदालगुरि जिल्ला | उत्तर कछर जिल्ला | करीमगंज जिल्ला | कामरूप जिल्ला | कामरूप महानगर जिल्ला | कार्बी अन्गलन्ग जिल्ला | कोकराझाड जिल्ला | गोलाघाट जिल्ला | कछर जिल्ला | ग्वालपाडा जिल्ला | चिरांग जिल्ला | जोरहट जिल्ला | डिब्रूगढ जिल्ला | तिनसुखिया जिल्ला | दारांग जिल्ला | धुबरी जिल्ला | धेमाजी जिल्ला | नलबाडी जिल्ला | नागांव जिल्ला | बाक्सा जिल्ला | बारपेटा जिल्ला | बोंगाइगांव जिल्ला | मारिगांव जिल्ला | लखिमपुर जिल्ला | शिवसागर जिल्ला (सिबसागर) | शोणितपुर जिल्ला | हैलाकांडी जिल्ला