Jump to content

कोकराझार जिल्ला

विकिपिडिया नं

कोकराझार जिल्ला भारतयागु आसामयागु छगु जिल्ला खः।

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१८ राज्य असम २५३७२ २६८०७०३४ १३६७८९८९ १३१२८०४५
१८ ३०० जिल्ला कोकराझार १०५३ ८३२२०१ ४२४४४६ ४०७७५५
१८ ३०० २००१ तहसील गोसाईंगांव (भाग) ३०१ २५५०१० १३०२८८ १२४७२२
१८ ३०० २००२ तहसील भावरागुरी ९३ ७८०६१ ४००४५ ३८०१६
१८ ३०० २००३ तहसील दोतोमा १७२ १४४३९३ ७३४५१ ७०९४२
१८ ३०० २००४ तहसील कोकराझार(भाग) २२४ २१४०९५ १०८९८३ १०५११२
१८ ३०० २००७ तहसील गोलोकगंज(भाग) ४१ २६६७१ १३६३३ १३०३८
१८ ३०० २००८ तहसील धुबरी (भाग) ६३ ३३८०९ १७२१३ १६५९६
१८ ३०० २००५ तहसील बागरीबारी( भाग) ११६ ५१००१ २५९२९ २५०७२
१८ ३०० २००९ तहसील बिलासीपारा (भाग) ८७३६ ४५३० ४२०६
१८ ३०० २०१० तहसील चापर (भाग) ३६ २०४२५ १०३७४ १००५१


आसामयागु जिल्लातः
ओदालगुरि जिल्ला | उत्तर कछर जिल्ला | करीमगंज जिल्ला | कामरूप जिल्ला | कामरूप महानगर जिल्ला | कार्बी अन्गलन्ग जिल्ला | कोकराझाड जिल्ला | गोलाघाट जिल्ला | कछर जिल्ला | ग्वालपाडा जिल्ला | चिरांग जिल्ला | जोरहट जिल्ला | डिब्रूगढ जिल्ला | तिनसुखिया जिल्ला | दारांग जिल्ला | धुबरी जिल्ला | धेमाजी जिल्ला | नलबाडी जिल्ला | नागांव जिल्ला | बाक्सा जिल्ला | बारपेटा जिल्ला | बोंगाइगांव जिल्ला | मारिगांव जिल्ला | लखिमपुर जिल्ला | शिवसागर जिल्ला (सिबसागर) | शोणितपुर जिल्ला | हैलाकांडी जिल्ला