अपराजिता

विकिपिडिया नं

अपराजिता छता छन्द ख। थ्व छन्दय् प्रति चरण अक्षरसङ्ख्या १४ दै। केदारभट्टं च्वःगु वृत्तरत्नाकरय् थ्व छन्दयात थ्व कथं वर्णन यानातःगु दु-

ननरसलघुगै: स्वरैरपराजिता।- केदारभट्टकृत- वृत्तरत्नाकर:३. ७७

थुकिया रुप थ्व कथं दु-

।।। ।।। ऽ।ऽ ।।ऽ ।ऽ

न न र स ल ग।

थ्व सप्तभि सप्तभि छन्द ख।

दसु -

अजननमरणोऽपि धर्मविलोपनं, बहुबलवदधर्ममीक्ष्य युगे युगे। स्वयमहमवतीर्य सज्जनपालनं खलविदलनमाचरामि च सर्वदा॥

खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्येलेज्या[सम्पादन]

उत्पत्ति व विकास[सम्पादन]

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या दक्ले न्ह्य संस्कृतय् जुगु ख। लिपा थ्व खँग्वयागु तत्सम खँग्वया रुपे यक्व भासे, यक्व कथलं छ्येलेज्या जुल।

छ्येलेज्या[सम्पादन]

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या संस्कृतय् व संस्कृत नाप स्वापू दुगु व संस्कृत नं बुया वगु भाषे जुगु खने दु।

स्वया दिसँ[सम्पादन]