अगस्त् रोडिन

विकिपिडिया नं
अगस्त रोदिन।

अगस्त रोदिन (पूवंगु नां फ्रांसे-अगस्त-रेनी रोदिन; नोभेम्बर १२, सन् १८४०नोभेम्बर १७, सन् १९१७) छम्ह फ्रेञ्च कलाकार ख। वय्कः शिल्पकलाया निंतिं नांजा।

लिधंसा[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]

  • Elsen, Albert E. (1963). Rodin. New York: The Museum of Modern Art. LCCN 63-014847
  • Hale, William Harlan [1969] (1973). World of Rodin, 1840-1917, Time-Life Library of Art, New York: Time-Life Books. LCCN 70-105511
  • Jianou, Ionel & Goldscheider, C. (1967). Rodin. Paris: Arted, Editions d'Art. LCCN 68-084071
  • Janson, H. W. (1986). History of Art, 3rd edition, New York: Harry N. Abrams.
  • Taillandier, Yvon (1977). Rodin. New York: Crown Trade Paperbacks.
  • Tucker, William (1974). Early Modern Sculpture. New York: Oxford University Press.

पिनेया स्वापू[सम्पादन]

Persondata
नां Rodin, Auguste
मेमेगु नां Rodin, François-Auguste-René
चीहाकःगु विवरण French sculptor author of The Thinker and The Kiss
बुगु तिथि 12 November 1840
बुगु थाय् Paris, France
मदुगु तिथि 1 November 1917
मदुगु थाय् Meudon, France


वास्तुशास्त्री, शील्पकार व चित्रकार
पल सेजान् - ले कोर्बुसिएर् - साल्भाडोर् डाली - अल्ब्रेच्त् डेरर - विन्सेन्ट भ्यान ग: - फ्रान्सिस्को गोया - विलियम होगर्थ् - होकुसाइ - फ्रीदा काह्लो - एडुआर्ड म्यानेट - हेन्री मतिसे - माइकेलएन्जेलो - क्लाउड मोनेट - ज्योर्जिया ओ'कीफ - पाब्लो पिकासो - ज्याक्सन पोलक - निकोलस पुस्सिन - राफेल - रेम्ब्रान्ड्ट - अगस्त् रोडिन - लुद्विग् माइस् भ्यान डर रोहे - डिएगो भेलाज्कुएज् - जोहानेस भर्मीर - भर्चुभियस - एन्डी वार्होल - क्रीस्टोफर व्रेन - फ्र्यान्क लोईड राइट