त्युमर

विकिपिडिया नं
थन झासँ: navigation, मालादिसँ

ट्युमर धागु प्राणीयागु म्हःय् छुं न अन्यागु बुयावैगु कोषतः खः गुकिगु गति असामान्य तवलं अप्व जुइ व गुकिगु बुयावैगु तव साधारण कोषतः नाप मेल नै मखु।

स्वयादिसँ[सम्पादन]

ट्युमर (व स्वापु दुगु स्वरूप), क्यान्सरअन्कोलोजी edit
बिनाइन - पृम्यालिग्नेन्ट - कार्सिनोमा इन् सितु - म्यालिग्नेन्ट

थाय: मलद्वार - मूत्रम्हिचा - क्वें - न्ह्येपु - स्तन - सर्भिक्स - तधंगु आन्द्रा - चीधंगु आन्द्रा - एन्डोमेट्रीयम - एसोफेगस - मिखा - पित्तम्हिचा - छ्यं/ग:प: - लिभर - ल्यारिन्क्स - फोक्सो - म्हुतु - प्यान्कृया - नाकु - प्रोस्ट्रेट - मृगौला - ओभरी - छ्येंगु - प्वाथ - टेस्टिकल - थाइरोइड

स्वरूप: प्यापिलोमा / कार्सिनोमा - कोरियोकार्सिनोमा - एडेनोमाएडेनोकार्सिनोमा - याउंसेच्वंगु तन्तु सार्कोमा - मेलानोमा - फाइब्रोमा / फाइब्रोसार्कोमा - मेटास्ट्यासिस - लाइपोमा / लाइपोसार्कोमा - लियोमायोमा / लियोमायोसार्कोमा - र्याब्डोमायोमा / र्यब्डोमायोसार्कोमा - मेसोथेलियोमा - एन्जियोमा / एन्जियोसार्कोमा - ओस्टियोमा / ओस्टियोसार्कोमा - कोन्ड्रोमा / कोन्ड्रोसार्कोमा - ग्लायोमा - लिम्फोमा / लिउकेमिया

उपचार: शल्य - वास: - विकिरण चिकित्सा - इम्युनोथेरापी - प्रयोगिक क्यान्सर चिकित्सा

स्वापूदुगु स्वरूपत: सिस्ट - डिस्प्लेजिया - हेमार्टोमा - नियोप्लेजिया - नोड्युल - पोलिप - सीउडोसिस्ट

मेमेगु: ट्युमर सप्रेसर जीन / अन्कोजीन - स्टेजिङ / ग्रेडिङ - कार्सिनोजेनेसिस / मेटास्टेसिस - कार्सिनोजेन - मालेज्या - प्यारानियोप्लास्तिक फेनमेनन् - आइ सी डी-ओ - अन्कोलोजीयागु सुची-स्वापुदुगु खंग्व

Commons-logo.svg
विकिमिडिया मंका य् थ्व विषय नाप स्वापु दुगु मिडिया दु: