क्यान्सर

विकिपिडिया नं
थन झासँ: navigation, मालादिसँ
क्यान्सर
वर्गीकरण व पिनेया स्रोत
Tumor Mesothelioma2 legend.jpg
कोरोनल सि टि स्क्यानय् लङ्ग स्याकया म्यालिग्नेन्ट मेसोथेलियोमा
Legend: → tumor ←, ★ सेन्ट्रल प्ल्युरल इफ्युजन, १ व ३ सों, २ स्नायु, ४ रिब्स, ५ एओर्टा, ६ स्प्लिन, ७&८ जलासेँ, ९ सेँ।
DiseasesDB 28843
MedlinePlus 001289
MeSH D009369

क्यान्सर (चिकित्सा शास्त्रय्: म्यालिग्न्यान्ट नियोप्लाजम) छगू प्रकारया ल्वे ख गुकिलि कोषया छगू पुचलं अनियन्त्रित वृद्धि (सामान्य परिधि स्वया अप्व विभाजन), अतिक्रमण (मेमेगु तन्तुइ दुहाँ वना स्यंकिगु), व मेटास्ट्यासिस (म्हया मेमेगु थासय् लिम्फ, हि वा लोकल स्प्रेडं पुना वनिगु) याइ। थ्व स्वंगु गुणं म्यालिग्नेन्ट ट्युमर बिनाइन ट्युमर स्वया पा। आपालं क्यान्सरं ट्युमर दयेकी तर छुं क्यान्सर दसु ल्युकेमियां ट्युमर मदेकु। क्यान्सरया सीकेज्या, डायग्नोसिस, उपचार व निदानया विषययात अङ्कोलोजी धाइ।

क्यान्सरं छुं नं उमेरया मनुयात असर यायेफु। अथे जुसाँ आपालं क्यान्सरया रिस्क दँ नापं अप्वया वनि। [१] सकल मनु मृत्युया १३% क्यान्सरं सी।[२]

सकल थें क्यान्सरत जेनोमया म्यालिग्नेन्ट ट्रान्सफर्मेसनं पलिस्था जुइ। [३] थन्यागु असामान्यता कार्सिनोजेनया प्रभावं दसु टोबाकोया कुं, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडियसन, रसायन, वा संक्रमण वाहक जीवाणुं जुइ। मेमेगु क्यान्सर प्रमोटिङ जेनेटिक असामान्यता डिएनए रेप्लिकेसनया गलती व जेनेटिक डिसअर्डरं जुइ।

आनुवंशिक रुपं स्वयेगु खःसा निता पुचःया जिनय् खनेदइगु असामान्यताया कारणं क्यान्सर जुइफु-

  • क्यान्सरयात बढावा बीगु अङ्कोजिनतयेगु क्यान्सर सेलय् खनेदैगु उच्च सक्रियता। थुकिलिं सेलतयेत माःगु स्वया तच्वलं विकास व विभाजन याइ। नापं, थुकिलिं विभाजन धुंका प्राकृतिक रुपय् सेल सीइगु प्रक्रियायात नं अवरुद्ध यानाबि। तन्तुतयेगु थःगु परिधिइ थ्यनेबिलय् विकास व विभाजन क्वचाइगु ज्या नं थुकिलिं निष्क्रिय याइ।
  • त्युमर सप्रेसन जिनया निष्कृयता। थुकिलिं साधारण सेलया ज्या, गथे कि- पाय्‌छि दिएनए रेप्लिकेसन, सेल चक्रय् नियन्त्रण, तिस्युया दुनेया ओरियन्तेसन व एधेसन, इम्युन सिस्तमनापया अन्तरक्रिया आदिइ प्रभाव याइ।

Diagnosis usually requires the histologic examination of a tissue biopsy specimen by a pathologist, although the initial indication of malignancy can be symptoms or radiographic imaging abnormalities. Most cancers can be treated and some cured, depending on the specific type, location, and stage. Once diagnosed, cancer is usually treated with a combination of surgery, chemotherapy and radiotherapy. As research develops, treatments are becoming more specific for different varieties of cancer. There has been significant progress in the development of targeted therapy drugs that act specifically on detectable molecular abnormalities in certain tumors, and which minimize damage to normal cells. The prognosis of cancer patients is most influenced by the type of cancer, as well as the stage, or extent of the disease. In addition, histologic grading and the presence of specific molecular markers can also be useful in establishing prognosis, as well as in determining individual treatments.

लिधंसा[सम्पादन]

  1. Cancer Research UK (January 2007). UK cancer incidence statistics by age. 2007-06-25 कथं।
  2. WHO (February 2006). Cancer. World Health Organization. 2007-06-25 कथं।
  3. Kinzler, Kenneth W.; Vogelstein, Bert (2002). “Introduction”, The genetic basis of human cancer, 2nd, illustrated, revised, New York: McGraw-Hill, Medical Pub. Division.


ट्युमर (व स्वापु दुगु स्वरूप), क्यान्सरअन्कोलोजी edit
बिनाइन - पृम्यालिग्नेन्ट - कार्सिनोमा इन् सितु - म्यालिग्नेन्ट

थाय: मलद्वार - मूत्रम्हिचा - क्वें - न्ह्येपु - स्तन - सर्भिक्स - तधंगु आन्द्रा - चीधंगु आन्द्रा - एन्डोमेट्रीयम - एसोफेगस - मिखा - पित्तम्हिचा - छ्यं/ग:प: - लिभर - ल्यारिन्क्स - फोक्सो - म्हुतु - प्यान्कृया - नाकु - प्रोस्ट्रेट - मृगौला - ओभरी - छ्येंगु - प्वाथ - टेस्टिकल - थाइरोइड

स्वरूप: प्यापिलोमा / कार्सिनोमा - कोरियोकार्सिनोमा - एडेनोमाएडेनोकार्सिनोमा - याउंसेच्वंगु तन्तु सार्कोमा - मेलानोमा - फाइब्रोमा / फाइब्रोसार्कोमा - मेटास्ट्यासिस - लाइपोमा / लाइपोसार्कोमा - लियोमायोमा / लियोमायोसार्कोमा - र्याब्डोमायोमा / र्यब्डोमायोसार्कोमा - मेसोथेलियोमा - एन्जियोमा / एन्जियोसार्कोमा - ओस्टियोमा / ओस्टियोसार्कोमा - कोन्ड्रोमा / कोन्ड्रोसार्कोमा - ग्लायोमा - लिम्फोमा / लिउकेमिया

उपचार: शल्य - वास: - विकिरण चिकित्सा - इम्युनोथेरापी - प्रयोगिक क्यान्सर चिकित्सा

स्वापूदुगु स्वरूपत: सिस्ट - डिस्प्लेजिया - हेमार्टोमा - नियोप्लेजिया - नोड्युल - पोलिप - सीउडोसिस्ट

मेमेगु: ट्युमर सप्रेसर जीन / अन्कोजीन - स्टेजिङ / ग्रेडिङ - कार्सिनोजेनेसिस / मेटास्टेसिस - कार्सिनोजेन - मालेज्या - प्यारानियोप्लास्तिक फेनमेनन् - आइ सी डी-ओ - अन्कोलोजीयागु सुची-स्वापुदुगु खंग्व