एदेनोमा

विकिपिडिया नं
थन झासँ: navigation, मालादिसँ
एदेनोमा
वर्गीकरण व पिनेया स्रोत
Tubular adenoma 2 intermed mag.jpg
माइक्रोग्राफ: त्युबुलर एदेनोमा (किपाया देपातय्), कोलोनिक पोलिपया छता प्रकार व कोलोरेक्तल क्यान्सरया प्रिकर्सर। साधारण कोलोरेक्तल म्युकोसा जवय् खनेदु। H&E स्तेन
ICD-10 D12., D35.0, D34., D35.2, and others
ICD-9 211.3, 211.5,223.0, 226, 227.0,
ICD-O: M8140/0
MeSH D000236

एदेनोमा ग्लान्दुलर मूलया छता बिनाइन त्युमर (-oma)। एदेनोमा यक्व अंगय् बुइफु दसु- कोलोन, एद्रेनल ग्रन्थि, पितुइतरी ग्रन्थि, थाइरोइद, प्रोस्त्रेत, आदि। थन्यागु त्युमर बिनाइन जुसां समयनापं थ्व लिपा म्यालिग्नेन्त जुइफु। अथेजुसा, थुकियात एदेनोकार्सिनोमा धाइ। बिनाइन हे जुसां थन्यागु त्युमरतेसं गंभीर उसाँय् समस्या हयेफु, दसु- थुकिया आकारं मेमेगु अंगय् दवाब बीफु वा तःच्वःगु मात्राय् म्वागु हर्मोन दयेकेफु।

स्वयादिसँ[सम्पादन]

ट्युमर (व स्वापु दुगु स्वरूप), क्यान्सरअन्कोलोजी edit
बिनाइन - पृम्यालिग्नेन्ट - कार्सिनोमा इन् सितु - म्यालिग्नेन्ट

थाय: मलद्वार - मूत्रम्हिचा - क्वें - न्ह्येपु - स्तन - सर्भिक्स - तधंगु आन्द्रा - चीधंगु आन्द्रा - एन्डोमेट्रीयम - एसोफेगस - मिखा - पित्तम्हिचा - छ्यं/ग:प: - लिभर - ल्यारिन्क्स - फोक्सो - म्हुतु - प्यान्कृया - नाकु - प्रोस्ट्रेट - मृगौला - ओभरी - छ्येंगु - प्वाथ - टेस्टिकल - थाइरोइड

स्वरूप: प्यापिलोमा / कार्सिनोमा - कोरियोकार्सिनोमा - एडेनोमाएडेनोकार्सिनोमा - याउंसेच्वंगु तन्तु सार्कोमा - मेलानोमा - फाइब्रोमा / फाइब्रोसार्कोमा - मेटास्ट्यासिस - लाइपोमा / लाइपोसार्कोमा - लियोमायोमा / लियोमायोसार्कोमा - र्याब्डोमायोमा / र्यब्डोमायोसार्कोमा - मेसोथेलियोमा - एन्जियोमा / एन्जियोसार्कोमा - ओस्टियोमा / ओस्टियोसार्कोमा - कोन्ड्रोमा / कोन्ड्रोसार्कोमा - ग्लायोमा - लिम्फोमा / लिउकेमिया

उपचार: शल्य - वास: - विकिरण चिकित्सा - इम्युनोथेरापी - प्रयोगिक क्यान्सर चिकित्सा

स्वापूदुगु स्वरूपत: सिस्ट - डिस्प्लेजिया - हेमार्टोमा - नियोप्लेजिया - नोड्युल - पोलिप - सीउडोसिस्ट

मेमेगु: ट्युमर सप्रेसर जीन / अन्कोजीन - स्टेजिङ / ग्रेडिङ - कार्सिनोजेनेसिस / मेटास्टेसिस - कार्सिनोजेन - मालेज्या - प्यारानियोप्लास्तिक फेनमेनन् - आइ सी डी-ओ - अन्कोलोजीयागु सुची-स्वापुदुगु खंग्व