हाइपर टेक्स्ट

विकिपिडिया नं

छुं नं वेबपेजय् क्यनीगु आखःयात हाइपर टेक्स्ट धकाः धाइ । थ्व हाइपर टेक्स्ट मार्क अप ल्याङ्ग्वेज वा एच टी एम् एल् धाःगु भाषां च्वइ ।